eaNUPh >
Підрозділи НФаУ >
Кафедри >
Кафедра медичної хiмiї >
Наукові публікації кафедри медичної хiмiї >


Назва: Метоксизаміщені 5-нітро-9-N-ариламіноакридини, їх синтез та біологічна активність
Інші назви: Метоксизамещенные 5-нитро-9-N-ариламиноакридины, их синтез и биологическая активность
Methoxysubstituted of 5-nitro-9- N-arylaminoacridines, synthesis an biological activity
Автори: Ісаєв, С. Г.
Бризизький, О. А.
Афанасьєва, В. В.
Єрьоміна, З. Г.
Динник, К. В.
Кизь, О. В.
Исаев, С. Г.
Бризизький, О. А.
Афанасьева, В. В.
Еремина, З. Г.
Дынник, К. В.
Кизь, О. В.
Isaev, S. G.
Bruzickiy, O. A.
Afanaseva, V. V.
Eremina, Z. G.
Dinnic, K. V.
Kiz, O. V.
Ключові слова: синтез,
9-N-ариламіноакридини
біологічна активнісь
синтез, ,
9-N-ариламиноакридины
биологическая активнось
synthesis
5-nitro-9- N-arylaminoacridines
biological activity
Дата публікації: 2011
Видавець: Медична хімія
Бібліографічний опис: Ісаєв, С. Г. Метоксизаміщені 5-нітро-9-N-ариламіноакридини, їх синтез та біологічна активність / С. Г. Ісаєв, О. А. Бризизький, В. В. Афанасьєва, З. Г. Єрьоміна, К. В. Динник, О. В. Кизь // Медична хімія. – 2011. – Т.13, № 3(48). – С. 51-54.
Короткий огляд (реферат): Здійснено синтез 5-нітро-N-ариламіноакридинів. Будову синтезованих сполук підтверджено даними елементного аналізу та ІЧ-спектроскопії. Чистоту контролювали методом тонкошарової хроматографії. За програмою PASS проведено комп'ютерний прогноз можливих видів біологічної активності 10 вперше синтезованих речовин серед 5-нітро-N-ариламіноакридинів. За класифікацією К.К. Сидорова, синтезовані речовини при внутрішньошлунковому введенні належать до класу малотоксичних сполук. Експериментально встановлено, що синтезовані речовини проявляють протимікробну, протигрибкову, протизапальну та анальгетичну активність.
Осуществлен синтез 5-нитро-9-N-ариламиноакридинов. Строение синтезированных соединений подтверждено данными элементного анализа и ИК-спектроскопии. Чистоту контролировали методом тонкослойной хроматографии. По программе PASS проведен компьютерный прогноз возможных видов биологической активности 10 впервые синтезированных соединений среди 5-нитро-9-N-ариламиноакридинов. По классификации К.К. Сидорова, синтезированные вещества при внутрижелудочном введении относятся к классу малотоксичных соединений. Экспериментально установлено, что синтезированные вещества проявляют противомикробную, противогрибковую, противовоспалительную и анальгетическую активность.
The synthesis of 5-nitro-9- N-arylaminoacridines has been carried out. The composition of synthesized compounds has been proved by the date of element analysis and IR-spectroscopy. The purity has been cntrolled by the method of thin-layer chromatography. The computer prognosis of possible types of biologycal activity is conducted on the program o 10 first synthesized connection in the row of 5-nitro-9- N-arylaminoacridines. According to classification by K. K. Sydorov synthesized compounds at intrastoomach introduction belong to low. It has been established that the synthesized substances have antimicrobial, antifungal, anti-inflammatory and analgesic activity.
Опис: УДК: 54.057.03/04:616-003.725:547.232.837:667.282.15
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/10293
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації кафедри медичної хiмiї

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
article10.pdf307,8 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Цей матеріал захищений початковим авторським правом

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.