Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/10425
Назва: Development of the composition and technology of the capsulated drug based on bee bread and honey powder. Report 2. The study of pharmacotechnological properties of the mixtures of active pharmaceutical ingredients with excipients of “Api-Immuno-Vit” capsules
Інші назви: Розробка складу та технологі ї капсульованого лікарського препарату на основі перги та меду порошкоподібного . Повідомлення 2. Дослідження фармакотехнологічних властивостей сумішей активних фармацевтичних інгредієнтів з допоміжними речовинами капсул «Апі-Імуно-Віт»
Разработка состава и технологии капсулированного лекарственного препарата на основе перги и меда порошкообразного. Сообщение 2. Исследование фармакотехнологических свойств смесей активных фармацевтических ингредиентов с вспомогательными веществами капсул «Апи-Иммуно-Вит»
Автори: Kudrik, B. Т.
Tikhonov, O. I.
Shpychak, О. S.
Кудрик, Б. Т.
Тихонов, О. І.
Шпичак, О. С.
Кудрик, Б. Т.
Тихонов, А. И.
Шпичак, О. С.
Теми: bee bread;powdered honey;excipients;physicochemical properties;pharmacotechnological tests;“Api-Immuno-Vit” capsules;immunomodulatory action;перга;мед порошкоподібний;допоміжні речовини;фармакотехнологічні випробування;капсули «Апі-Імуно-Віт»;імуномодулююча дія;перга;мед порошкообразный;вспомогательные вещества;фармакотехнологические испытания;капсулы «Апи-Иммуно-Вит»;иммуномодулирующее действие
Дата публікації: 2016
Бібліографічний опис: Kudrik, B. Т. Development of the composition and technology of the capsulated drug based on bee bread and honey powder. Report 2. The study of pharmacotechnological properties of the mixtures of active pharmaceutical ingredients with excipients of “Api-Immuno-Vit” capsules / B. Т. Kudrik, O. I. Tikhonov, О. S. Shpychak // Вісник фармації. – 2016. - № 3. – С. 43-48.
Короткий огляд (реферат): The physical, physicochemical and pharmacotechnological properties of active pharmaceutical ingredients and their mixtures with the excipients of “Api-Immuno-Vit” capsules with the immunomodulatory action based on bee bread and powdered honey have been studied. The results of the analysis of the resulting masses for encapsulation of the mixtures with active substances indicate the necessity of introduction of antifriction substances and humidity regulators into the composition of the drug being developed and allow determining the rational composition and the quantitative content of excipients. By the pharmacotechnological studies conducted the expediency of obtaining granules by the wet granulation method of the mass for encapsulation using the alcohol-water mixture in the concentration of 80% as a moisturizer has been determined.
Проведено вивчення фізичних, фізико-хімічних та фармакотехнологічних властивостей ак- тивних фармацевтичних інгредієнтів та їх сумішей з допоміжними речовинами капсул «Апі- Імуно-Віт» імуномодулюючої дії на основі перги та меду порошкоподібного. Результати ана- лізу одержаних мас для капсулювання сумішей діючих субстанцій свідчать про необхідність введення до складу розроблюваного лікарського засобу антифрикційних речовин і вологорегу- ляторів та дозволяють встановити раціональний склад і кількісний вміст допоміжних речо- вин. За допомогою проведених фармакотехнологічних досліджень встановлена доцільність одержання вологих гранул методом вологого гранулювання маси для інкапсулювання з ви- користанням як зволожувача спирто-водної суміші у концентрації 80%.
Проведено изучение физических, физико-химических и фармакотехнологических свойств ак- тивных фармацевтических ингредиентов и их смесей со вспомогательными веществами кап- сул «Апи-Иммуно-Вит» иммуномодулирующего действия на основе перги и меда порошкообразного. Результаты анализа полученных масс для капсулирования смесей действующих субстан- ций свидетельствуют о необходимости введения в состав разрабатываемого лекарствен- ного средства антифрикционных веществ и влагорегуляторов и позволяют установить рациональный состав и количественное содержание вспомогательных веществ. С помощью проведенных фармакотехнологических исследований установлена целесообразность полу- чения влажных гранул методом влажного гранулирования массы для инкапсулирования с ис- пользованием в качестве увлажнителя спирто-водной смеси в концентрации 80%.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/10425
Розташовується у зібраннях:Вісник фармації. Архів статей 2010-2021
Наукові публікації кафедри АТЛ

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
43-48.pdf856,79 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.