Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/10596
Title: 2,8-Диметил-3-диметиламінометилхінолін-4-он, який проявляє анксіолітичну та антиамнестичну активність
Authors: Зубков, В. О.
Гриценко, І. С.
Подольський, І. М.
Штриголь, С. Ю.
Шатілов, О. В.
Зубков, В. А.
Гриценко, И. С.
Подольский, И. Н.
Штрыголь, С. Ю.
Шатилов, О. В.
Zubkov, V. O.
Gritsenko, I. S.
Podolsky, I. M.
Shtrigol, S. Yu.
Shatilov, O. V.
Keywords: 2,8-Диметил-3-диметиламінометилхінолін-4-он;анксіолітична активність;антиамнестична активність
Issue Date: 2010
Publisher: Державна служба інтеліктуальної власності України
Bibliographic description (Ukraine): Пат. на винахід №93014 Україна МПК-2011.01 C07D 215/00, A61K 31/47. 2,8-Диметил-3-диметиламінометилхінолін-4-он, який проявляє анксіолітичну та антиамнестичну активність / В. О. Зубков, І. С. Гриценко, І. М. Подольський, С. Ю. Штриголь, О. В. Шатілов; заявник і патентовласник Національний фармацевтичний університет. – № a200903868 ; заявл. 21.04.09 ; опубл. 27.12.10, Бюл. № 24.
Abstract: Винахід відноситься до хіміко-фармацевтичної галузі, а саме до нових біологічно активних хіміч-них сполук похідних хінолін-4-ону, які можуть бути використані при створенні лікарських засобів для лікування захворювань ЦНС, що супроводжуються невротичними станами та супутнім погіршенням пам'яті.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/10596
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри медичної хiмiї
Патенти та винаходи кафедри медичної хімії
Патенти та винаходи співробітників кафедри фармакологiї та фармакотерапії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pat93014.pdf157,05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.