Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/10598
Title: Застосування 2-метил-3-феніламінометилхінолін-4-ону як засобу антидепресивної та антиамнестичної дії
Authors: Зубков, В. О.
Гриценко, І. С.
Подольський, І. М.
Штриголь, С. Ю.
Шатілов, О. В.
Зубков, В. А.
Гриценко, И. С.
Подольский, И. Н.
Штрыголь, С. Ю.
Шатилов, О. В.
Zubkov, V. O.
Gritsenko, I. S.
Podolsky, I. M.
Shtrigol, S.Yu.
Shatilov, O. V.
Keywords: 2-метил-3-феніламінометилхінолін-4-он;антидепресивна дія;антиамнестична дія
Issue Date: 2011
Publisher: Державна служба інтеліктуальної власності України
Bibliographic description (Ukraine): Пат. на винахід №93576 Україна, МПК (2011.01) A61K 31/47, C07D 215/12 (2006.01), C07D 215/233 (2006.01), А61Р 25/24 (2006.01). Застосування 2-метил-3-феніламінометилхінолін-4-ону як засобу антидепресивної та антиамнестичної дії / В. О. Зубков, І. С. Гриценко, І. М. Подольський, С. Ю. Штриголь, О. В. Шатілов ; заявник і патентовласник Національний фармацевтичний університет. – № a200903865; заявл. 21.04.09; опубл. 25.02.11, Бюл. № 4.
Abstract: Винахід відноситься до хіміко-фармацевтичної галузі, а саме до біологічно активних хімічних спо-лук похідних хінолін-4-ону, які можуть бути викори-стані при створенні лікарських засобів для ліку-вання захворювань ЦНС, що супроводжуються депресивними станами та супутнім погіршенням пам'яті. Профілактика та лікування депресивних ста-нів, а також супутніх порушень вищих психічних функцій, у тому числі пам'яті, є однією з найбільш актуальних і пріоритетних медичних та соціальних проблем.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/10598
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри медичної хiмiї
Патенти та винаходи кафедри медичної хімії
Патенти та винаходи співробітників кафедри фармакологiї

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pat93576.pdf134,67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.