Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/11189
Название: Justification of medicated chewing gum composition for weight control and overweight fighting
Другие названия: Обоснование состава медицинской жевательной резинки для контроля веса и борьбы с избыточной массой тела
Обґрунтування складу медичної жувальної гумки для контролю ваги і боротьби з надмірною масою тіла
Авторы: Ruban, O. A.
Рубан, Е. А.
Рубан, О. А.
Masliy, Ju. S.
Маслий, Ю. С.
Маслій, Ю. С.
Kutsenko, S. A.
Куценко, С. А.
Куценко, С. А.
Ключевые слова: overweight;избыточный вес;надмірна вага;medicated chewing gums;медицинские жевательные резинки;медичні жувальні гумки;hoodia gordonii;худия гордони;худія гордоні;bromelain;бромелайн;бромелайн;excipients;вспомогательные вещества;допоміжні речовини;physicochemical and pharmacotechnological research;физико-химические и фармакотехнологические исследования;фізико-хімічні та фармакотехнологічні дослідження
Дата публикации: 2017
Библиографическое описание: Ruban, O. А. Justification of medicated chewing gum composition for weight control and overweight fighting / O. А. Ruban, Ju. S. Маsliy, S. А. Kutsenko // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. – 2017. – Vol. 8, Issue 1. – Р. 2032-2037.
Краткий осмотр (реферат): Overweight and its consequences are a major public health problem worldwide. This is a problem for Ukraine also, due primarily to the growth in recent years of the patients’ number with this pathology. Being overweight creates not only an aesthetic and psychological problem, but also provokes the development of many diseases. As it is known, all medications for weight loss are designed to suppress appetite or to speed up of metabolism. As objects of the study for the drug developed, we have offered dry extract of Hoodia Gordonii and Bromelain. Today, there are many medicines, capable of reducing body weight, but mostly they are dietary supplements in various dosage forms. Special attention deserves a modern oral dosage form – medicated chewing gum (MCG) which is used to treat many diseases and has a number of advantages over other solid dosage forms for use in the oral cavity. The aim of our work is the choice of excipients and development of composition for the drug in the form of medicated chewing gum for weight control and overweight fighting. As objects of research excipients of the following groups were selected: gum base, moisture-absorbing agents, glidants, binders, flavors. MCG obtaining method is pressing. In order to develop the composition of MCG with Hoodia extract and bromelain the physicochemical and pharmacotehnological studies were conducted. Based on the microscopic analysis of the gum base HiG-01 and its mixture with APIs rational method of MCG manufacture has been selected – pressing with previous granulation. According to the results of microscopic analysis and technological properties of the granules obtained by using various humidifiers as an optimal binder – 20% ethanol was selected. Based on the research of moisture-absorbing capacity and technological properties of tablet mass with the addition of various adsorbents as an optimal adsorbent an amorphous silica (silicon dioxide) Syloid® 244FP, allowing the liquid substance easily converted into powders with good flowability and improve the stability of moisture-sensitive APIs, was chosen. It has been established that the development and implementation into production of the drug in the form of medicated chewing gums will expand the range of domestic products for weight control and the fight against overweight.
Надмірна вага і її наслідки є однією з серйозних проблем охорони здоров’я в усьому світі. Ця проблема актуальна і для України, що пов’язано насамперед із зростанням в останні роки кількості хворих на дану патологію. Надмірна вага створює не тільки естетичну та психологічну проблему, а також провокує розвиток багатьох захворювань. Як відомо, усі препарати для схуднення спрямовані на пригнічення апетиту або на прискорення обміну речовин. В якості об’єктів дослідження лікарського засобу, що розробляється, нами були запропоновані сухий екстракт худії Гордоні (Hoodia Gordonii) і бромелайн (Bromelain). На сьогодні існує велика кількість лікарських засобів, здатних зменшувати масу тіла, проте здебільшого вони представлені біологічно активними добавками у різних лікарських формах. Особливої уваги заслуговує сучасна лікарська форма орального призначення – медична жувальна гумка (МЖГ), яка використовується для лікування багатьох захворювань та має ряд переваг перед іншими твердими лікарськими формами для застосування в порожнині рота. Метою нашої роботи є вибір допоміжних речовин та розробка складу лікарського засобу у формі медичної жувальної гумки для контролю ваги і боротьби з надмірною масою тіла. На підставі мікроскопічного аналізу жувальної основи HiG-01 та її суміші з АФІ обрано раціональний метод виготовлення МЖГ – пресування з попередньою грануляцією. Проведено вибір Шляхом проведення мікроскопічного аналізу та технологічних властивостей гранул, одержаних за допомогою різних зволожувачів, обрано оптимальний зв’язуючий компонент – етиловий спирт 20 %. На підставі дослідження вологопоглинаючої здатності та технологічних властивостей таблеткових мас із додаванням різних адсорбентів було обрано як оптимальний адсорбент аморфний силікагель (діоксид кремнію) Syloid® 244FP, який дозволяє легко перетворити рідкі речовини у порошки з гарною плинністю та підвищує стабільність вологочутливих АФІ. Встановлено, що розробка і впровадження у виробництво лікарського засобу у формі медичних жувальних гумок дозволить розширити асортимент вітчизняних препаратів для контролю ваги і боротьби з надмірною масою тіла.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/11189
Располагается в коллекциях:Наукові публікації кафедри ЗТЛ

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Статья в Индийском журнале RJPBCS 2017.pdf1,18 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.