Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/11495
Название: Наука на тлі політики: сторінки біографії М. О. Валяшка
Другие названия: Science on the background of politics: page biography M. O. Valyashko
Авторы: Фесенко, В. Ю.
Fesenko, V. Yu.
Ключевые слова: органічна хімія;теорія електромагнітного резонансу;фармація;ідеологія;organic chemistry;the theory of electromagnetic resonance;pharmacy;ideology
Дата публикации: 2014
Издательство: Грані
Библиографическое описание: Фесенко, В. Ю. Наука на тлі політики: сторінки біографії М. О. Валяшка / В. Ю. Фесенко // Грані: науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – Дніпропетровськ: Грані, 2014. – № 4. – С. 165-170.
Краткий осмотр (реферат): У статті розглядається вплив на науково-дослідну діяльність і особисте життя професора М. Валяшка ідеологічних кампаній радянської влади пов’язаних з висилкою із країни ряду представників дореволюційної інтелігенції (початок 1920-х рр.) й необґрунтованою критикою прибічників теорії електромагнітного резонансу та мезомерії (кінець 1940-х – початок 1950-х рр.). Незважаючи на певну напруженість у відносинах професора й нової влади, що виникла через висилання низки представників «старої» інтелігенції за межі республіки на початку 1920-х рр., більшовики вчасно зрозуміли, що втрата наукового діяча такого масштабу може завдати серйозної шкоди як передовим дослідженням у галузі органічної хімії, так і фармацевтичній освіті. Надалі М. Валяшку були запропоновані прийнятні умови для науково-дослідної діяльності, що розгорнулася на кафедрах органічної хімії Харківського хіміко-технологічного інституту та фармацевтичної хімії й фармакогнозії Харківського фармацевтичного інституту. Початок 1950-х рр. позначився новим загостренням взаємовідносин науковця з владою. Цього разу воно було викликане тим, що її представники, винятково з ідеологічних міркувань, засудили деякі теорії, які підтримувалися вченим, зокрема електромагнітного резонансу та мезомерії. Ці події вкрай негативно позначилися на психологічному стані М. Валяшка, обумовивши завершення активної фази його науково-дослідної роботи.
The article dwells on the influence of Soviet authorities’ campaigns, which were connected with expulsion of a number of representatives of prerevolutionary intelligentsia, and unjustified critics of the electromagnetic resonance theory and mesomeric effect supporters, on the research and development activity and private life of Professor M. Valiashko at the beginning of 1920’s and 1950’s. Despite some tension in the relationships between professor and the new Government, which appeared due to the evictions of a number of intelligentsia supporters outside the Republic at the beginning of 1920’s, the Bolsheviks has promptly realized that the loss of the scientific figure of such a value could cause huge damage to the best practices in the field of organic chemistry, as well as to the pharmaceutical education. Later on, M.Vailashko was given quite comfortable conditions for his research and development activity, which took its place at the faculty of Pharmaceutical Chemistry and Pharmacognosy within the walls of the Kharkiv Pharmaceutical University. The beginning of 1950’s was marked by a new increased controversy in the life of the honorary scientist with the Government. This time it was caused by the representatives of the Government, who based solely on their ideological thoughts, has denounced some of the theories, which were supported by scientists of electromagnetic resonance and mesomeric effect in particular. Such an events had a very negative impact on the psychological health of M.Valiashko, and caused the completion of an active phase of his research and development activity.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/11495
Располагается в коллекциях:Наукові публікації кафедри педагогiки та психологiї IПКСФ

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
498-978-1-SM.pdf509,31 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.