Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/11841
Title: Аналітична хімія: питання та відповіді
Authors: Євтіфєєва, О. А.
Динник, К. В.
Пєтухова, І. Ю.
Жукова, Т. В.
Проскуріна, К. І.
Колісник, С. В.
Кизим, О. Г.
Алтухов, А. А.
Мороз, В. П.
Бризицький, О. А.
Ievtifieieva, O. A.
Евтифеева, О. А.
Дынник, К. В.
Dynnik, K. V.
Petukhova, I. Yu.
Петухова, И. Ю.
Zhukova, T. V.
Proskurina, K. I.
Проскурина, К. И.
Колесник, С. В.
Kolisnyk, S. V.
Kizim, O. G.
Кизим, Е. Г.
Алтухов, О. О.
Altukhov, O. O.
Мoroz, V. P.
Bryzitskiy, O. A.
Issue Date: 2015
Bibliographic description (Ukraine): Аналітична хімія: питання та відповіді : навч. посіб. / О. А. Євтіфєєва, К. В. Динник, І. Ю. Пєтухова та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – 60 с.
Abstract: Аналітична хімія належить до базових дисциплін підготовки фахівців напряму «Фармація» і входить до переліку дисциплін, за якими проводиться ліцензійний іспит «Крок-1». Навчальний посібник створений колективом кафедри аналітичної хімії для поз аудиторної роботи студентів, починаючи з першого курсу навчання. Посібник призначений для спрямованої підготовки студентів до написання пілотного, а потім і ліцензійного іспиту «Крок-1» на ІІІ-ІV курсах. Банк тестів поділений на 11 розділів, включає тестові завдання відкритого типу, що увійшли до офіційного банку тестових завдань ліцензійного іспиту «Крок-1» для студентів ІV курсу, починаючи з 2013 року. Окрему увагу автори звертають на обґрунтування вибору вірної відповіді на тестове питання, що сприяє свідомому та мотивованому ознайомленню з його змістом. Лабораторний журнал призначений для студентів спеціальностей «Фармація», «Клінічна фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів» - фармацевтичних факультетів та вузів ІІІ-ІV рівня акредитації.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/11841
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри аналiтичної хiмiї та аналітичної токсикології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Страницы из 2015_krokuemo_razom.pdf971,86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.