eaNUPh >
Періодичні видання НФаУ >
Управління, економіка та забезпечення якості в фармації >
Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. Архів статей 2008-2017 >


Назва: Маркетингові дослідження фармацевтичного ринку антибактеріальних препаратів, які застосовуються при лікуванні негоспітальної пневмонії
Інші назви: Marketing research pharmaceutical market antibacterial drugs, which are used in treatment of out hospital pneumonia
Маркетинговые исследования фармацевтического рынка антибактериальных препаратов, которые применяются при лечении негоспитальной пневмонии
Автори: Сімонян, Л. С.
Simonian, L. S.
Симонян, Л. С.
Ключові слова: маркетингові дослідження
антибактеріальні препарати
негоспітальна пневмонія
доступність
marketing research
antimicrobials
outhospital pneumonia
the availability of medicines
маркетинговые исследования
антибактериальные препараты
негоспитальная пневмония
доступность лекарственных средств
Дата публікації: 2017
Бібліографічний опис: Сімонян, Л. С. Маркетингові дослідження фармацевтичного ринку антибактеріальних препаратів, які застосовуються при лікуванні негоспітальної пневмонії / Л. С. Сімонян // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. - 2017. - № 1. - С. 50-56.
Короткий огляд (реферат): Негоспітальна пневмонія (НП) залишається одним з найбільш розповсюджених та небез- печних для життя інфекційних захворювань. НП – це гостре інфекційне захворювання, пере- важно бактеріальної етіології, що характеризується вогнищевим ураженням респіраторних відділів легень та наявністю внутрішньоальвеолярної ексудації. Мета роботи – проведення маркетингових досліджень фармацевтичного ринку антибак- теріальних препаратів, які застосовуються при лікуванні негоспітальної пневмонії. Результати. Проведені маркетингові дослідження вітчизняного фармацевтичного ринку антибактеріальних препаратів встановили, що на вітчизняному фармацевтичному ринку спо- стерігається перманентне домінування препаратів іноземного виробництва по відношенню до вітчизняних лікарських засобів (ЛЗ) (76,7 % до 23,3 %). За результатами аналізу показників доступності (D) у динаміці років (2012-2015 рр.) за загальною сукупністю препаратів встанов- лена наявність тенденції до його поступового зниження. Висновки. За результатами аналізу показників доступності за 2012-2015 рр. встановлено тенденцію до поступового зниження зазначеного показника. Найбільш оптимальні значення показника доступності були відмічені у період 2012-2013 рр., при цьому максимальні показ- ники доступності мали препарати вітчизняного виробництва.
Outhospital pneumonia (OP) is one of the most common and life-threatening infectious diseases. OP – an acute infectious disease, mainly bacterial etiology, which is characterized by focal lesions of the lungs and respiratory unallo presence of exudation. Aim. To conduct marketing research of the pharmaceutical market of antibacterial drugs used in the treatment of out hospital pneumonia. Results. Marketing research pharmaceutical market antimicrobials found that there is a constant prevalence of drugs foreign origin in respect of domestic medicines in the domestic pharmaceutical market (PM) (76.7% to 23.3%). According to the analysis of the availability of indicators dynamics (2012-2015) for a total set of drugs found that there is a tendency to its gradual decline. Conclusions. According to the analysis of the availability indicators for 2012-2015, the trend of gradual decline in this indicator. Optimal accessibility index value was recorded in the period from 2012 to 2013; the maximum number of available drugs were produced domestically.
Внебольничная пневмония (НП) остается одним из самых распространенных и опасных для жизни инфекционных заболеваний. НП – это острое инфекционное заболевание, пре- имущественно бактериальной этиологии, которое характеризуется очаговым поражением ре- спираторных отделов легких и наличием внутриальвеолярной экссудации. Цель работы – проведение маркетингового исследования фармацевтического рынка ан- тибактериальных препаратов, используемых в лечении нозокомиальной пневмонии. Результаты. Маркетинговыми исследованиями фармацевтического рынка антибактери- альных препаратов установлено, что на отечественном фармацевтическом рынке наблюдается постоянное преобладание препаратов зарубежного производства над отечественными лекар- ственными средствами (ЛС) (76,7 % к 23,3 %). По данным анализа показателей доступности (D) в динамике лет (2012-2015 гг.) на общую совокупность препаратов установлено, что на- блюдается тенденция к постепенному снижению. Выводы. По данным анализа показателей доступности на 2012-2015 гг. прослеживается тенденция к постепенному снижению данного показателя. Оптимальные значения индекса доступности были отмечены в период с 2012 по 2013 год, максимальное число доступности имели лекарственные средства отечественного производства.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/12343
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації кафедри організації та економіки фармації
Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. Архів статей 2008-2017

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
96814-211307-1-PB.pdf347,42 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Цей матеріал захищений початковим авторським правом

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.