eaNUPh >
Періодичні видання НФаУ >
Український біофармацевтичний журнал >
Український біофармацевтичний журнал. Архів статей 2008-2017 >


Назва: Дослідження флавоноїдів у траві деяких сортів рослин роду жоржина
Інші назви: Study of flavonoids in grass of genus dahlia species
Исследование флавоноидов в траве некоторых сортов рода георгина
Автори: Ільїнська, Н. І.
Гонтова, Т. М.
Ilyinska, N. I.
Gontova, T. M.
Ильинская, Н. И.
Гонтовая, Т. Н.
Ключові слова: флавоноїди
трава
жоржина
дослідження
flavonoids
grass
Dahlia
research
флавоноиды
трава
георгина
исследование
Дата публікації: 2017
Бібліографічний опис: Ільїнська, Н. І. Дослідження флавоноїдів у траві деяких сортів рослин роду жоржина / Н. І. Ільїнська, Т. М. Гонтова // Український біофармацевтичний журнал. - 2017. - № 1. - С. 50-52.
Короткий огляд (реферат): Актуальність. Флавоноїди – група біологічно активних сполук, що впливають на більшість структурних та функціональних систем організму людини. З даних зарубіжних літературних джерел відомо, що листя та квітки культурних жоржин володіють антимікробними та антиоксидантними властивостями, що обумовлено наяв- ністю фенольних речовин, зокрема сполук флавоноїдної природи, проте хімічний склад трави рослин роду жор- жина в Україні не досліджувався. Метою нашої роботи було дослідження флавоноїдів у траві деяких сортів рослин роду жоржина. Матеріали та методи. Обєктами дослідження була трава сортів рослин роду жоржина: «Gebu», «La Baron», «Colorado Classic». Якісний склад визначали за допомогою паперової хроматографії, кількісний вміст – методом спектрофотометрії у перерахунку на рутин. Результати та їх обговорення. В сортах «La Baron» та «Colorado Classic» ідентифіковано кемпферол, гіпе- розид, апігенін, лютеолін, кверцетин та рутин. У сорті «Gebu» гіперозид та лютеолін не виявлені. Найбільший вміст флавоноїдів містився у сорті «La Baron» – 0,65 ± 0,02 %. Висновки. Отримані дані будуть використані при розробці лікарських препаратів.
Topicality. Flavonoids – a group of biologically active compounds, which affects most of the structural and functional systems of the human body. Aim. The purpose of our work is to study flavonoids in grass of some species of genus Dahlias plants. Materials and methods. The objects of research were grass of genus dahlias plants: “Gebu”, “La Baron”, “Colorado Classic”. The qualitative composition was determined by a paper chromatography, the quantitative content by spectrophotometry in recount per rutine. Results and discussion. Kaempferol, hyperoside, apigenin, luteolin, quercetin and rutin were identified in such species as “La Baron” and “Colorado Classic”. Hyperoside and luteolin were not found in “Gebu”. The highest content of flavonoids was in “La Baron” – 0.65 ± 0.02 %. Conclusions. The data obtained will be used in the development of drugs.
Актуальность. Флавоноиды – группа биологически активных соединений, которые влияют на большин- ство структурных и функциональных систем организма человека. Цель нашей работы – исследование флавоноидов в траве некоторых сортов растений рода георгина. Материалы и методы. Объектами исследований являлась трава сортов растений рода георгина: «Gebu», «La Baron», «Colorado Classic». Качественный состав определяли с помощью бумажной хроматографии, количе- ственное содержание – методом спектрофотометрии в пересчете на рутин. Результаты и их обсуждение. В сортах «La Baron» и «Colorado Classic» идентифицированы кемпферол, гиперо- зид, апигенин, лютеолин, кверцетин и рутин. В сорте «Gebu» гиперозид и лютеолин не обнаружены. Наибольшее содержание флавоноидов было в сорте «La Baron» – 0,65 ± 0,02 %. Выводы. Полученные данные будут использованы при разработке лекарственных препаратов.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/12361
Розташовується у зібраннях:Український біофармацевтичний журнал. Архів статей 2008-2017

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
100692-212864-1-PB.pdf221,52 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Цей матеріал захищений початковим авторським правом

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.