eaNUPh >
Періодичні видання НФаУ >
Український біофармацевтичний журнал >
Український біофармацевтичний журнал. Архів статей 2008-2017 >


Назва: Дослідження впливу глюкокортикостероїдної терапії на фагоцитарну активність нейтрофілів за умов алергічного контактного дерматиту
Інші назви: Research of glucocorticosteroid therapy influence on neutrophils phagocytarial activity in allergic contact dermatitis conditions
Исследование влияния глюкокортикостероидной терапии на фагоцитарную активность нейтрофилов в условиях аллергического контактного дерматита
Автори: Бутко, Я. О.
Butko, Ia. O.
Бутко, Я. А.
Ключові слова: глюкокортикостероїди
алергічний дерматит
фагоцитарна активність нейтрофілів
glucocorticosteroids
allergic dermatitis
phagocytic activity of neutrophils
глюкокортикостероиды
аллергический дерматит
фагоцитарная активность нейтрофилов
Дата публікації: 2017
Бібліографічний опис: Бутко, Я. О. Дослідження впливу глюкокортикостероїдної терапії на фагоцитарну активність нейтрофілів за умов алергічного контактного дерматиту / Я. О. Бутко // Український біофармацевтичний журнал. - 2017. - № 2. - С. 14-17.
Короткий огляд (реферат): Актуальність. У зв’язку з підвищенням сенсибілізації населення відмічається ріст алергічних захворювань шкіри, що є актуальною проблемою у медицині. Основним методом лікування дерматитів є глюкокортикосте- роїдна терапія, але при її застосуванні знижується імунітет у хворих, що призводить до розвитку тяжких побіч- них ефектів. Метою роботи було дослідити вплив глюкокортикостероїдної терапії на фагоцитарну активність нейтро- філів за умов алергічного дерматиту. Матеріали та методи. Дослідження були проведені на моделі динітрохлоробензолового дерматиту у щу- рів. Фагоцитарну активність нейтрофилів оцінювали за фагоцитарним індексом та фагоцитарним числом, а стан імунної системи – за рівнем циркулюючих імунних комплексів (ЦІК). Результати та їх обговорення. Встановлено, що крем із мометазоном і керамідами і мазь із метилпред- нізолоном і керамідами не впливають на кількість фагоцитуючих нейтрофілів (фагоцитарний індекс) та на їх поглинальні властивості (фагоцитарне число), а також нормалізують рівень ЦІК. Висновки. Отримані результати свідчать про нормальний перебіг фагоцитозу та імунний захист у тварин при проведенні місцевої глюкокортикостероїдної терапії за умов алергічного дерматиту.
Topicality. The population sensitization increases and in this connection they observe allergic skin diseases, which is an actual problem in medicine. The main dermatitis treatment is a glucocorticosteroid therapy, but it leads to reduced immunity and serious side effects in patients. Aim. Research of glucocorticosteroid therapy influence on neutrophils phagocytarial activity in allergic contact dermatitis conditions. Materials and methods. Studies were conducted on a model 2,4-Dinitrochlorobenzene dermatitis in rats. Neutrophil granulocyte phagocytic activity was assessed by phagocytic index and phagocytic number, and the immune system - by the level of circulating immune complexes (CIC). Results and discussion. It was established that cream containing mometasone and ceramides, ointment containing methylprednisolone does not affect on neutrophil phagocytic activity and, at the same time, does not affect on the neutrophil phagocytic quantity (phagocytic index) and their absorbing properties (phagocytic number), as well as normalize CIC levels. Conclusions. Obtained results indicate the normal course of phagocytosis and animals immune protection during the local glucocorticosteroid therapy in the allergic dermatitis conditions.
Актуальность. В связи с повышением сенсибилизации населения отмечается рост аллергических заболе- ваний кожи, что является актуальной проблемой в медицине. Основным методом лечения дерматитов являет- ся глюкокортикостероидная терапия, но при её применении снижается иммунитет у больных, что приводит к развитию тяжелых побочных эффектов. Целью работы было исследовать влияние глюкокортикостероидной терапии на фагоцитарную активность нейтрофилов в условиях аллергического дерматита. Материалы и методы. Исследования были проведены на модели динитрохлорбензолового дерматита у крыс. Фагоцитарную активность нейтрофилов оценивали по фагоцитарному индексу и фагоцитарному числу, а состояние иммунной системы – по уровню циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК). Результаты и их обсуждение. Установлено, что крем с мометазоном и керамидами и мазь с метилпредни- золоном и керамидами не влияют на фагоцитарную активность нейтрофилов, в том числе и на количество фа- гоцитирующих нейтрофилов (фагоцитарный индекс) и на их поглотительные свойства (фагоцитарное число), а также нормализуют уровень ЦИК. Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о нормальном течении фагоцитоза и иммунной защи- ты у животных при проведении местной глюкокортикостероидной терапии в условиях аллергического дерматита.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/12363
Розташовується у зібраннях:Український біофармацевтичний журнал. Архів статей 2008-2017

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
100752-212858-1-PB.pdf253,17 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Цей матеріал захищений початковим авторським правом

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.