eaNUPh >
Періодичні видання НФаУ >
Український біофармацевтичний журнал >
Український біофармацевтичний журнал. Архів статей 2008-2017 >


Назва: Вивчення впливу водного екстракту листеця ряски малої на елементний статус при експериментальному гіпотиреозі у щурів
Інші назви: Study the influence of aqueous extract of Lemna minor frond on elemental status in rats with experimental hypothyroidism
Изучение влияния водного экстракта листеца ряски малой на элементный статус при экспериментальном гипотиреозе у крыс
Автори: Кононенко, А. Г.
Кравченко, В. М.
Kononenko, А. G.
Kravchenko, V. N.
Кононенко, А. Г.
Кравченко, В. Н.
Ключові слова: водний екстракт листеця ряски малої
експериментальний гіпотиреоз
мерказоліл
тиреоїдні гормони
елементний статус
aqueous extract of Lemna minor frond
experimental hypothyroidism
merkazolil; thyroid hormones
elemental status
водный экстракт листеца ряски малой
экспериментальный гипотиреоз
мерказолил
тиреоидные гормоны
элементный статус
Дата публікації: 2017
Бібліографічний опис: Кононенко, А. Г. Вивчення впливу водного екстракту листеця ряски малої на елементний статус при експериментальному гіпотиреозі у щурів / А. Г. Кононенко, В. М. Кравченко // Український біофармацевтичний журнал. - 2017. - № 2. - С. 18-22.
Короткий огляд (реферат): Актуальність. З даних літератури відомо, що одним із наслідків гіпотиреозу є зміни в елементному статусі крові. Проте відсутні експериментальні дані стосовно корекції порушень елементного балансу при гіпофункції щитоподібної залози (ЩЗ), особливо із застосуванням засобів рослинного походження. Мета роботи полягала у вивченні впливу ВЕЛР на елементний статус у щурів при експериментальному гіпотиреозі. Матеріали та методи. Дослідження впливу ВЕЛР проводили на моделі експериментального мерказоліл-ін- дукованого гіпотиреозу. В сироватці крові досліджували вміст тиреоїдних гормонів, макро- та мікроелементів. Результати та їх обговорення. Встановлено, що застосування ВЕЛР приводило до відновлення елемент- ного балансу у щурів в умовах експериментального гіпотиреозу, що проявлялося у підвищенні вмісту натрію, хлору, фосфору, магнію, цинку, заліза та зниженні вмісту міді та кальцію у сироватці крові. Висновки. Отримані дані досліджень дозволяють рекомендувати ВЕЛР в якості регулятора елементного статусу організму при гіпофункції ЩЗ.
Topicality. From the literature, it is known that one of the consequences of hypothyroidism is an elemental change in the status of the blood. However, there are no experimental data on the correction of elemental balance disorders in thyroid hypofunction, especially with the use of phytotherapy. Aim. To study the influence of aqueous extract of Lemna minor frond on elemental status in rats with experimental hypothyroidism. Materials and methods. The study of influence of aqueous extract of Lemna minor frond was carried out on experimental models of merkazolil-induced hypothyroidism. Serum thyroid hormone content, macro- and microelements were examined. Results and discussion. It is established that use of Lemna minor frond aqueous extract leds to elemental balance recovery in rats on the basis of experimental hypothyroidism, the increasing of sodium, chlorine, phosphorus, magnesium, zinc, iron content was manifested and the reducing of calcium and copper were mentioned. Conclusions. The findings of research allow to recommend the aqueous extract of Lemna minor frond as a regulator of element status in organism with thyroid hypothyroidism.
Актуальность. Из данных литературы известно, что одним из последствий гипотиреоза являются изме- нения в элементном статусе крови. Однако отсутствуют экспериментальные данные о коррекции нарушений элементного баланса при гипофункции щитовидной железы, особенно с применением средств растительного происхождения. Цель работы заключалась в изучении влияния ВЭЛР на элементный статус у крыс при эксперименталь- ном гипотиреозе. Материалы и методы. Исследование влияния ВЭЛР проводили на модели экспериментального мерказо- лил-индуцированного гипотиреоза. В сыворотке крови исследовали содержание тиреоидных гормонов, макро- и микроэлементов. Результаты и их обсуждение. Установлено, что применение ВЭЛР приводило к восстановлению элемент- ного баланса у крыс в условиях экспериментального гипотиреоза, что проявлялось в повышении содержания натрия, хлора, фосфора, магния, цинка, железа и снижении содержания меди и кальция в сыворотке крове. Выводы. Полученные данные исследований позволяют рекомендовать ВЭЛР в качестве регулятора эле- ментного статуса организма при гипофункции щитовидной железы.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/12364
Розташовується у зібраннях:Український біофармацевтичний журнал. Архів статей 2008-2017

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
100753-212859-1-PB.pdf356,2 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Цей матеріал захищений початковим авторським правом

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.