eaNUPh >
Періодичні видання НФаУ >
Вісник фармації >
Вісник фармації. Архів статей 2010-2017 >


Назва: The experimental substantiation of the shelf-life of “Candidocyde” vaccine
Інші назви: Експериментальне обґрунтування терміну придатності вакцини «Кандидоцид»
Экспериментальное обоснование срока годности вакцины «Кандидоцид»
Автори: Rybalkin, M. V.
Strilets, O. P.
Strelnikov, L. S.
Ivakhnenko, O. L.
Рибалкін, М. В.
Стрілець, О. П.
Стрельников, Л. С.
Івахненко, О. Л.
Рыбалкин, Н. В.
Стрилец, О. П.
Стрельников, Л. С.
Ивахненко, Е. Л.
Ключові слова: vaccine
antigen
candidiasis
shelf-life
antibody titers
вакцина
антиген
кандидоз
термін придатності
титри антитіл
вакцина
антиген
кандидоз
срок годности
титры антител
Дата публікації: 2017
Бібліографічний опис: The experimental substantiation of the shelf-life of “Candidocyde” vaccine / M. V. Rybalkin, O. P. Strilets, L. S. Strelnikov, O. L. Ivakhnenko // Вісник фармації. - 2017. - № 1. - С. 21-24.
Короткий огляд (реферат): Because of the difficult situation with the diagnosis and therapy of candidiasis many researchers propose to use vaccines as an alternative to anti-fungal drugs for preventing and treating candidal infections. The authors have developed “Candidocyde” vaccine against candidiasis. Aim. To determine experimentally the shelf-life of the solution of “Candidocyde” vaccine. Materials and methods. “Candidocyde” vaccine was stored at two temperature regimes: in the refrigerator at the temperature of 2-8 °С and at the room temperature of (15-25 °С). Antibody titers of the solution of “Candidocyde” vaccine were assessed every three months to prevent and treat candidiasis. For this purpose the reagent kit for immunoassay detection of antibodies of class G to C. albicans using the test system ELISA “Vector-best” was applied. Results and discussion. When conducting the studies of the vaccine stored in glass vials protected from light at the temperature from 2 ºС to 8 ºС it was found that the activity of the solution was preserved for 2 years and 3 months when preventing and treating candidal infections. The titers of antibodies in animals remained at the level of 1 : 600-1 : 4000 when preventing and treating candidiasis. The positive results were recorded in all animals in the group, i.e. all animals were healthy. It indicates that the solution of “Candidocyde” vaccine is stable for 2 years. Conclusions. When studying the shelf-life of the solution of “Candidocyde” vaccine based on antigens of cells of C. albicans and C. tropicalis fungi it has been found that it is stable for 2 years of storage in glass vials protected from light at the temperature of 2-8 ºС.
Актуальність. Внаслідок складної ситуації з діагностикою та терапією кандидамікозів багато дослідників про- понує використовувати вакцини як альтернативу протигрибковим препаратам, що використовуються для попе- редження та лікування кандидозної інфекції. Автори розробили вакцину «Кандидоцид» для лікування кандидозу. Метою даних досліджень є експериментальне визначення терміну придатності розчину вакцини «Кандидоцид». Матеріали та методи. Вакцину «Кандидоцид» зберігали при 2-х температурних режимах: в умовах хо- лодильника при температурі 2-8 ºС та за кімнатної температури (15-25 ºС). Титри антитіл розчину вакцини «Кандидоцид» оцінювали кожні три місяці при попередженні та терапії кандидозу. Для цього використовували набір реагентів для імуноферментного виявлення антитіл класу G до C. albicans за допомогою тест-системи ІФА «Вектор-Бест». Результати та їх обговорення. При проведенні досліджень вакцини, що зберігалася в скляних флаконах без доступу світла при температурі від 2 ºС до 8 ºС було виявлено збереження активності при попередженні та терапії кандидозної інфекції впродовж 2 років і 3 місяців. Титри антитіл у тварин при попередженні та терапії кандидозу зберігалися на рівні 1 : 600-1 : 4000. У всіх тварин у групі були зафіксовані позитивні результати, тобто усі тварини були здорові. Це свідчить про те, що розчин вакцини «Кандидоцид» зберігає стабільність впродовж 2 років. Висновки. При дослідженні терміну придатності розчину вакцини «Кандидоцид» на основі антигенів клітин грибів C. albicans та C. tropicalis встановлено, що він є стабільним впродовж 2 років зберігання в скляному фла- коні без доступу світла при температурі від 2 ºС до 8 ºС.
Актуальность. В результате затруднительной ситуации с диагностикой и терапией кандидамикозов мно- гие исследователи предлагают использовать вакцины в качестве альтернативы противогрибковым препа- ратам для предупреждения и лечения кандидозной инфекции. Авторы разработали вакцину «Кандидоцид» против кандидоза. Целью данных исследований является экспериментальное определение срока годности раствора вакци- ны «Кандидоцид». Материалы и методы. Вакцину «Кандидоцид» хранили при 2-х температурных режимах: в холодильнике при температуре 2-8 °С и при комнатной температуре (15-25 °С). Титры антител раствора вакцины «Кандидоцид» оценивали каждые три месяца при предупреждении и терапии кандидоза. Для этого использовали набор ре- агентов для иммуноферментного выявления антител класса G к C. albicans с помощью тест-системы ИФА «Вектор-Бест». Результаты и их обсуждение. При проведении исследований вакцины, которая хранилась в стеклян- ных флаконах без доступа света при температуре хранения от 2 °С до 8 °С, было обнаружено сохранение ак- тивности при предупреждении и терапии кандидозной инфекции в течение 2 лет и 3 месяцев. Титры антител у животных при предупреждении и терапии кандидоза сохранялись на уровне 1 : 600-1 : 4000. У всех животных в группе были зафиксированы положительные результаты, то есть все животные были здоровы. Это свидетель- ствует о том, что раствор вакцины «Кандидоцид» сохраняет стабильность в течение 2 лет. Выводы. При исследовании срока годности раствора вакцины «Кандидоцид» на основе антигенов клеток грибов C. albicans и C. tropicalis установлено, что он является стабильным в течение 2 лет хранения в стеклян- ном флаконе без доступа света при температуре от 2 °С до 8 °С.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/12378
Розташовується у зібраннях:Вісник фармації. Архів статей 2010-2017

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
97094-211225-1-PB.pdf424,23 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Цей матеріал захищений початковим авторським правом

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.