eaNUPh >
Періодичні видання НФаУ >
Вісник фармації >
Вісник фармації. Архів статей 2010-2017 >


Назва: Substantiation of the model of pricing for essential drugs in the context of the Health Technology Assessments
Інші назви: Обґрунтування моделі формування цін на основні лікарські засоби в контексті оцінки технологій охорони здоров’я
Обоснование модели формирования цен на основные лекарственные средства в контексте оценки технологий здравоохранения
Автори: Nazarkina, V. M.
Назаркіна, В. М.
Назаркина, В. Н.
Ключові слова: pricing
National list of drugs
Health Technology Assessments
essential drugs
ціноутворення
основні лікарські засоби
регулюючі переліки
Національний перелік ОЛЗ
оцінка технологій охорони здоров’я
основные лекарственные средства
ценообразование
регулирующие перечни
Национальный перечень ОЛС
оценка технологий здравоохранения
Дата публікації: 2017
Бібліографічний опис: Nazarkina, V. M. Substantiation of the model of pricing for essential drugs in the context of the Health Technology Assessments / V. M. Nazarkina // Вісник фармації. - 2017. - № 1. - С. 32-37.
Короткий огляд (реферат): The problem of availability of drugs can be solved by implementation of effective social and economic mechanisms. Aim. To substantiate theoretically the effective management model of pricing for drugs. Materials and methods. The analysis of drug availability has been conducted; the model of pharmaceutical pricing has been proposed. Results and discussion. The effective social pricing model for drugs has been proposed. This model is based on the use of a consolidated list of essential drugs, the method of forming the cost of drugs, scientifically based methods of the state regulation of prices and the results of the Health Technology Assessments . Conclusions. Implementation of effective social pricing model allows improving drug availability and pharmaceutical care for the population.
Проблему доступності лікарських засобів (ЛЗ) можна вирішити через впровадження дієвих соціально-еко- номічних механізмів. Мета роботи – теоретичне обґрунтування ефективної моделі управління ціноутворенням на ЛЗ. Матеріали та методи. Проведено аналіз цінової доступності ЛЗ, запропоновано модель фармацевтичного ціноутворення. Результати та їх обговорення. Запропоновано соціально ефективну модель ціноутворення на ЛЗ. Вказана модель базується на використанні єдиного переліку ОЛЗ, методики формування собівартості ЛЗ, науково об- ґрунтованих методів державного регулювання цін та результатів оцінки технологій охорони здоров’я. Висновки. Впровадження соціально ефективної моделі ціноутворення дозволить підвищити доступність ліків та фармацевтичної допомоги для населення.
Проблему доступности лекарственных средств (ЛС) можно решить путем внедрения действенных соци- ально-экономических механизмов. Цель работы – теоретическое обоснование эффективной модели управления ценообразованием на ЛС. Материалы и методы. Проведен анализ ценовой доступности ЛС, предложена модель фармацевтическо- го ценообразования. Результаты и их обсуждение. Предложена социально эффективная модель ценообразования на ЛС. Указанная модель основана на использовании единого перечня ОЛС, методики формирования себестоимости ЛС, научно обоснованных методов государственного регулирования цен и результатов оценки технологий здра- воохранения. Выводы. Внедрение социально эффективной модели ценообразования позволит повысить доступность лекарств и фармацевтической помощи для населения.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/12379
Розташовується у зібраннях:Вісник фармації. Архів статей 2010-2017

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
97097-211230-1-PB.pdf783,85 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Цей матеріал захищений початковим авторським правом

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.