Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/1338
Название: Деякі зауваження щодо вітчизняної номенклатури лікарських засобів
Авторы: Світлична, Є. І.
Толок, І. О.
Svitlichnaya, E. I.
Tolok, I. O.
Ключевые слова: номенклатура;nomenclature
Дата публикации: 2002
Издательство: НФаУ
Библиографическое описание: Світлична, Є. І. Деякі зауваження щодо вітчизняної номенклатури лікарських засобів / Є. І. Світлична, І. О. Толок // Вісник фармації. - 2002. - № 4. - С. 65-69.
Краткий осмотр (реферат): У фармацевтичній термінології в наш час відбуваються інтенсивні зміни, викликані кількісними зрушеннями в термінологічних системах, ускладненням їх у зв'язку з розширенням наукових досліджень, виникненням нових наукових напрямків. Фармацевтична латинська термінологія має багато спільного з термінологією інших областей науки, але у неї є і своя специфіка, яка наочно проявляється в найбільш рухомій її частині —- номенклатурі лікарських засобів, яка ускладнюється ще і вживанням словотворних терміноелементів греко-латинського походження і їх різною транслітерацією. Запропонована стаття — результат ретельного вивчення принципів творення і функціонування термінології, спроба звернути увагу на недоліки її формування та функціонування, тобто на питання, опрацьовані мовознавством. Необхідні загальнодержавні стандарти і правила утворення та використання умовних назв лікарських препаратів. Всі вони повинні бути однотипними лексичними одиницями. Потрібно виробити моделі термінів та номенклатурних назв, чітко визначити загальні правила транслітерації грецьких терміноелементів. У статті підкреслена недопустимість помилок у латинських термінах в довідниковій літературі, в підручниках, наукових журналах, у газетах та на аптечних етикетках.
Nowadays in pharmaceutical terminologyone can see intensive changes caused by quantitative progress in terminological systems, their complication in connection with scientific researches expansion and new scientific directions appearance. The pharmaceutical Latin terminology has much in common with a terminology of other scientific areas but it has also the specificity that is especially shown in its most mobile part — the nomenclature of drugs. Nomenclature is complicated by the usage of word-formative termelements of Greek-Latin origin and their various transliteration. This article is the result of careful study of educational principles and terminology functioning, attempt to draw attention to lacks of formation and functioning — to questions developed by linguistics. It is necessary to use generally accepted state standards and educational rules and using of conditional drugs names. All of them should be same lexical units. We should develop models of terms and nomenclature names, to define general rules of Greek termelements transliteration. Tt is quite inadmissible to make mistakes in Latin terms of reference books, text-books, journals, chemist's labels, newspapers.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/1338
ISSN: 1562-7241
Располагается в коллекциях:Вісник фармації. Архів статей 1993-2009
Наукові публікації кафедри українознавства та латинської мови

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
65-69(1).pdf5,88 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.