Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/13424
Title: Перша долікарська допомога
Other Titles: Первая доврачебная помощь
Authors: Кіреєв, І. В.
Рябова, О. О.
Жаботинська, Н. В.
Кашута, В. Є.
Трищук, Н. М.
Савохіна, М. В.
Киреев, И. В.
Kireyev, I. V.
Рябова, O. A.
Ryabova, O. A.
Жаботинская, Н. В.
Zhabotinskaya, N. V.
Кашута, В. Е.
Kashuta, V. E.
Tryschuk, N. M.
Savokhina, M. V.
Савохина, М. В.
Issue Date: 2016
Publisher: Золоті сторінки
Bibliographic description (Ukraine): Перша долікарська допомога: навч. посіб. для ВНЗ / І. В. Кіреєв, О. О. Рябова, Н. В. Жаботинська, В. Є. Кашута, Н. М. Трищук, М. В. Савохіна. – Харків: НФаУ: Золоті сторінки, 2016. - 208 с.
Abstract: У навчальному посібнику подано визначення, клінічні ознаки та алгоритми надання першої долікарської допомоги при найбільш поширених невідкладних станах. Наведено питання та ситуаційні завдання для самоперевірки засвоєння знань, тестовий контроль рівня знань, умінь та навичок студентів. Подано перелік теоретичних питань та практичних навичок для підготовки до контролю змістових модулів та підсумкового модульного контролю. Навчальний посібник складено відповідно до навчальної програми з дисципліни «Перша долікарська допомога». Рекомендовано для студентів спеціальності «Фармація» фармацевтичних ВНЗ і фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/13424
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри фармакотерапіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.