Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/13443
Title: Сучасна фармакотерапія негоспітальної пневмонії у дітей. Профілактика та лікування антибіотикоассоційованої діареї у дітей: метод. рек. для лікарів
Authors: Кіреєв, І. В.
Рябова, О. О.
Жаботинська, Н. В.
Кашута, В. Є.
Бакуменко, М. Г.
Кніженко, І. Б.
Савохіна, М. В.
Трищук, Н. М.
Верховодова, Ю. В.
Перемот, С. Д.
Киреев, И. В.
Kireyev, I. V.
Рябова, О. А.
Ryabova, O. A.
Жаботинская, Н. В.
Zhabotinskaya, N. V.
Kashuta, V. E.
Кашута, В. Е.
Bakumenko, M. G.
Knizhenko, I. B.
Книженко, И. Б.
Savokhina, M. V.
Савохина, М. В.
Tryschuk, N. M.
Verkhovodova, Y. V.
Peremot, S. D.
Keywords: пневмонія;пневмонія у дітей;негоспітальна пневмонія;антибіотакоассоційована діарея
Issue Date: 2017
Publisher: НФаУ
Bibliographic description (Ukraine): Сучасна фармакотерапія негоспітальної пневмонії у дітей. Профілактика та лікування антибіотикоассоційованої діареї у дітей: метод. рек. для лікарів та здобувачів вищої освіти / І. В. Кіреєв, О. О. Рябова, Н. В. Жаботинська та ін. – Х. : НФаУ, 2017. – 68 с.
Abstract: У методичних рекомендаціях представлені сучасні дані етіології, класифікації, діагностики, фармакотерапії негоспітальної пневмонії у дітей. представлені актуальність проблеми антибіотикоасоційованої діареї, роль Cl. Difficille і неклостридиальной флори у формуванні та розвитку антибіотикоасоційованої діареї, клінічна картина і основні напрямки фармакотерапії антибіотикоасоційованої діареї, роль пробіотиків, які містять Lactobacillus і Saccharomyces boulardii в лікуванні і профілактиці антибіотикоасоційованої діареї у дітей. Методичні рекомендації призначені для лікарів, здобувачів вищої освіти медичних та фармацевтичних ВНЗ і фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, фармацевтів, медичних працівників.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/13443
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри фармакотерапіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.