Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/13527
Название: Development of method for quantitative analysis of corn silk for inclusion in the draft national monograph of the State Pharmacopoeia of Ukraine
Авторы: Karpiuk, U. V.
Kotova, E. E.
Kotov, A. G.
Kyslychenko, V. S.
Карпюк, У. В.
Котова, Е. Е.
Котов, А. Г.
Кисличенко, В. С.
Ключевые слова: стандартизація;Державна фармакопея України;кукурудзи стовпчики з приймочками;флавоноїди
Дата публикации: 2017
Библиографическое описание: Development of method for quantitative analysis of corn silk for inclusion in the draft national monograph of the State Pharmacopoeia of Ukraine / U. Karpiuk, E. Kotova, A. Kotov, V. Kyslychenko // ScienceRise: Pharmaceutical Science. - 2017. - № 4 (8). - Р. 4-7.
Краткий осмотр (реферат): Відповідно до концепції створення та введення до Державної Фармакопеї України монографій на лікар-ську рослинну сировину, кукурудзи стовпчики з приймочками відносяться до переліку лікарської рослин-ної сировини, що описана в Державній Фармакопеї СРСР ХІ видання і відсутня в Європейській Фарма-копеї, тому для цієї рослини актуальним є розробка національної монографії. Раніше повідомлялося, у Державній Фармакопеї СРСР ХІ видання відсутні методи кількісного визначення біологічно активних речовин даної сировини. Мета. Розробка методик кількісного визначення флавоноїдів кукурудзи стовпчики з приймочками ме-тодом спектрофотометрії, гармонізованих з вимогами Державної Фармакопеї України до лікарської рослинної сировини для включення до проекту національної монографії «Кукурудзи стовпчики з прий-мочками». Методи. Для досягнення поставленої мети використовували уніфіковані методики аналізу флавоноїдів методом спектрофотометрії. Результати. Виходячи із хімічного складу, застосування у медицині та підходів до стандартизації, для ідентифікацій методом спектрофотометрії обрані флавоноїди. Приведено результати кількісного ви-значення флавоноїдів у 7 зразках кукурудзи стовпчиків з приймочками методом спектрофотометрії. Висновки. Обґрунтовано необхідність удосконалення існуючої нормативної документації на кукурудзи стовпчики з приймочками, яка б відповідала сучасним вимогам та була гармонізована з Європейською фармакопеєю. В результаті проведених досліджень було запропоновано в національну монографію Державної фармакопеї України «Кукурудзи стовпчики з приймочками» включити методику кількісного визначення флавоноїдів, у перерахунку на лютеолін, із регламентацією не менше 0,6 %.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/13527
Располагается в коллекциях:Наукові публікації кафедри ХПС

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
108198-232252-1-PB.pdf378,34 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.