Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/14024
Название: Аналіз нормативно-правовового регулювання надання паліативної допомоги в Україні
Другие названия: Анализ нормативно-правовового регулирования оказания паллиативной помощи в Украине
Авторы: Кубарєва, І. В.
Котвіцька, А. А.
Бекетова, М. С.
Кубарева, И. В.
Kubareva, I. V.
Котвицкая, А. А.
Kotvitska, A. A.
Beketova, M. S.
Ключевые слова: паліативна допомога;соціально-фармацевтична складова;нормативно-правове регулювання;паллиативная помощь;социально-фармацевтическая составляющая;нормативно-правовое регулирование
Дата публикации: 2017
Библиографическое описание: Кубарєва, І. В. Аналіз нормативно-правовового регулювання надання паліативної допомоги в Україні / І. В. Кубарєва, А. А. Котвіцька, М. С. Бекетова // «ScienceRise: Pharmaceutical Science». - 2017. - № 4 (8). - С. 27-32.
Краткий осмотр (реферат): Метою дослідження, результати якого наведено у статті, стало здійснення аналізу сучасного стану нормативно-правового регулювання паліативної допомоги в Україні. У роботі використано методи наукового аналізу, зокрема, системно-аналітичний, контент-аналіз, прийоми узагальнення та групування. Результати дослідження. Аналіз сучасних нормативних документів ВООЗ, який здійснено у роботі, до-зволив визначити стратегічні напрями розвитку паліативної та хоспісної допомоги на національному та міжнародному рівнях. Сформульовано позитивні аспекти чинного вітчизняного законодавства з пи-тань надання паліативної допомоги. До них належать визначення паліативної допомоги як окремого ви-ду медичної допомоги, законодавче закріплення термінів «паліативна допомога», «паліативне лікуван-ня», «паліативний пацієнт», застосування мультидисциплінарного підходу в наданні паліативної допо-моги хворим на ВІЛ-інфекцію, включення до складу восьмого випуску Державного формуляру лікарських засобів (додаток 8), лікарські препарати для надання паліативної й хоспісної допомоги. Визначено недоліки законодавчих та нормативно-правових актів, що регламентують паліативну допо-могу в Україні, зокрема фрагментарність регулюючих норм, відсутність переліку нозологій для паліати-вної допомоги, відповідно до них затверджених протоколів лікування, методики розрахунку потреби у лікарських засобах, реєстру паліативних хворих, тощо. Запропоновано першочергові заходи з удоскона-лення вітчизняного законодавства в аспекті надання паліативної допомоги в Україні за організаційним, медико-фармацевтичним, соціально-фармацевтичним та освітянським напрямом. Висновки. Першочерговим завданням зі впровадження ефективної моделі паліативної допомоги в Укра-їні є формування адекватної нормативно-правової бази з урахуванням мультидисциплінарного підходу, рекомендацій ВООЗ та досвіду провідних країн світу. Основою зазначених перетворень є, зокрема, при-йняття «профільного» закону із чітким визначенням класифікації паліативної допомоги, медичної, фар-мацевтичної, соціальної складової паліативної допомоги, джерел, механізмів та обсягів її фінансування.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/14024
Располагается в коллекциях:Наукові публікації А. А. Котвіцької
Наукові публікації кафедри соціальної фармації

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
27-32.pdf625,54 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.