Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/14031
Название: Analysis of factors that influence on organization of educational and production practice in preparation of pharmacy specialists
Авторы: Barkovska, O. Ya.
Ogar’, S. V.
Rogulia, O. Yu.
Havrysh, N. B.
Барковська, О. Я.
Барковская, О. Я.
Огарь, С. В.
Рогуля, О. Ю.
Гавриш, Н. Б.
Ключевые слова: фармація;освіта;фахівець;практика;фактори;організація;якість;компетентність;результативність;працевлаштування;кар’єра
Дата публикации: 2017
Библиографическое описание: Barkovska, О. Ya. Analysis of factors that influence on organization of educational and production practice in preparation of pharmacy specialists / О. Ya. Barkovskayа, S. V. Ogar’, O. Yu. Rogulia, N. B. Havrysh // «ScienceRise: Pharmaceutical Science». - 2017. - № 5. - Р. 40-45.
Краткий осмотр (реферат): Мета: Метою дослідження є угрупування та аналіз зовнішніх і внутрішніх факторів, що впливають на процес організації навчальної та виробничої практики як складової професійної підготовки фахівців в системі вищої фармацевтичної освіти, та розробка комплексу рекомендацій щодо її удосконалення. Методи: Для досягнення мети використано методи наукового аналізу, зокрема узагальнення, порівнян-ня, контент-аналіз, системний та логічний методи. Результати: Доведено актуальність дослідження факторів, що впливають на процес організації навча-льної та виробничої практики здобувачами вищої фармацевтичної освіти. Виконано угрупування внут-рішніх та зовнішніх факторів та розкрито їх сутність за класифікаційною ознакою. Розроблено та ре-комендовано комплекс заходів, спрямованих на удосконалення організації навчальної та виробничої практики у вищому навчальному закладі (ВНЗ). Висновки: Визначено основні чинники, від яких залежить процес організації практики у ВНЗ. Проаналі-зовано зовнішні та внутрішні фактори, що впливають на процес організації навчальної та виробничої практики. З метою забезпечення належної якості практичної підготовки рекомендовано комплекс захо-дів щодо покращення процесу організації навчальної та виробничої практики у системі фармацевтичної освіти.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/14031
Располагается в коллекциях:Матеріали конференцій кафедри соціальної фармації
Матеріали конференцій кафедри ФММ

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
113522-241546-1-PB.pdf433,23 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.