Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/14439
Title: Дослідження взаємодії 4-гідроксикумарину з хлороангідридом 2-хлоро-2,2-дифеніл оцтової кислоти з метою створення нових біологічноактивних сполук на основі похідних бензилової кислоти
Authors: Ситнік, К. М.
Сытник, К. М.
Sytnik, К. M.
Колісник, С. В.
Колесник, С. В.
Kolisnyk, S. V.
Шпичак, Т. В.
Shpychak, T. V.
Цапко, Є. О.
Цапко, Е. А.
Tsapko, Ye. O.
Keywords: біологічноактивні сполуки;биологическиактивные соединения;biologically active compounds;бензилова кислота;бензиловая кислота;benzylic acid
Issue Date: 2017
Bibliographic description (Ukraine): Дослідження взаємодії 4-гідроксикумарину з хлороангідридом 2-хлоро-2,2-дифеніл оцтової кислоти з метою створення нових біологічноактивних сполук на основі похідних бензилової кислоти / К. М. Ситнік, С. В. Колісник, Т. В. Шпичак, Є. О. Цапко // Промислова фармація : етапи становлення та майбутнє : зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю з дня відкриття спец. "Промислова фармація" в Україні, м. Харків, 29-30 верес. 2017 р. - Х., 2017. - С. 110-111.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/14439
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри неорганiчної хiмiї
Тези доповідей співробітників НФаУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
110-111.pdf301,57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.