Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/1449
Назва: Аналітичне застосування трамалселективних електродів
Автори: Ахмедов, Е. Ю.
Болотов, В. В.
Бризицький, О. А.
Мороз, В. П.
Білопольська, О. О.
Ахмедов, Э. Ю.
Болотов, В. В.
Бризицкий, А. А.
Мороз, В. П.
Белопольская, О. А.
Akhmedov, E. Yu.
Bolotov, V. V.
Brizitsky, O. А.
Moroz, V. P.
Belopolska, О. O.
Теми: трамал;отруєння;іоноселективний електрод;трамалоселективний електрод;отравления;ионселективный электрод;трамалселективный электрод;tramal;poisonings;ionselective electrode;tramalselective electrode
Дата публікації: 2011
Бібліографічний опис: Аналітичне застосування трамалселективних електродів / Е. Ю. Ахмедов, В. В. Болотов, О. А. Бризицький, В. П. Мороз, О. О. Білопольська // Український біофармацевтичний журнал. - 2011. - № 6. - С. 62-66.
Короткий огляд (реферат): Розроблено склад мембрани трамалселективного електроду, який за своїми електродоаналітичними характеристиками перевищує описані раніше. В якості електродоактивної речовини використано іонний асоціат трамалу з фосфорвольфраматом, а пластифікатор — діоктилфталат. Запропоновані методи іонометричного визначення трамалу гідрохлориду у водних та ін’єкційних розчинах і капсулах за допомогою розробленого трамалселективного електроду. Розроблені іонометричні методи визначення трамалу придатні для фармацевтичного та хіміко-токсикологічного аналізу.
Разработан состав мембраны трамалселективного электрода, который по своим электродоаналитическим характеристикам превышает описанные ранее. В качестве электродоактивного вещества использовался ионный ассоциат трамала с фосфорвольфраматом, а пластификатор — диоктилфталат. Предложены методы ионометрического определения трамала гидрохлорида в водных и иньекционных растворах и капсулах при помощи разработанного трамалселективного электрода. Разработаны ионометрические методы определения трамала гидрохлорида пригодны для фармацевтического и химико-токсикологического анализа.
The structure of a membrane tramalselective electrode has been developed which on electrode analytical characteristics exceeds described earlier. As electrode active substance ionic associate of tramal with phosphorus wolframate was used and as plastifier — dioctylphtalate. The methods of ionometrical determination of tramal hydrochloride in water and injectional solutions and capsules with help of the developed tramalselective electrode have been proposed. Ionometrical methods of determination tramal hydrochloride, wich are suitable for pharmaceutical and chemical-toxicological analysis have been developed.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/1449
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації кафедри аналiтичної хiмiї
Український біофармацевтичний журнал. Архів статей 2008-2018

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
62-66.pdf250,92 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.