Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/15346
Title: Фармацевтична хімія
Authors: Безуглий, П. О.
Георгіянц, В. А.
Гриценко, І. С.
Українець, І. В.
Таран, С. Г.
Бевз, Н. Ю.
Леонова, С. Г.
Гарна, Н. В.
Грудько, В. О.
Єрьоміна, З. Г.
Сич, І. А.
Сидоренко, Л. В.
Горохова, О. В.
Алексєєва, Т. В.
Колісник, О. В.
Issue Date: 2017
Bibliographic description (Ukraine): Фармацевтична хімія : підруч. для студентів вищих фармац. навч. закл. і фармац. ф-тів виш. мед. навч. закл. III—IV рівнів акредитації / за заг. ред. П. О. Безуглого. - 3-тє вид., випр., доопрац. - Вінниця : Нова Книга, 2017. - 456 с.
Abstract: У підручнику охарактеризовано предмет і завдання фармацевтичної хімії, розглянуто класичні методи встановлення чистоти та ідентифікації лікарських засобів, подано приклади здобування лікарських речовин і наведено методи їх кількісного визначення. Матеріал розглянуто на прикладі найбільш характерних представників окремих груп лікарських речовин. Підручник призначений для вивчення фармацевтичної хімії студентами фармацевтичних вузів і факультетів.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/15346
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри медичної хiмiї
Навчальні видання кафедри фармацевтичної хімії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
фармацевтична хімія.pdf864,9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.