Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/15664
Title: Медичне та фармацевтичне товарознавство
Authors: Баранова, І. І.
Коваленко, С. М.
Семенів, Д. В.
Бреусова, С. В.
Безпала, Ю. О.
Дядюн, Т. В.
Baranova, I. I.
Коваленко, С. Н.
Kovalenko, S. M.
Semeniv, D. V.
Семенив, Д. В.
Breusova, S. V.
Bezpala, Yu. O.
Diadiun, T. V.
Issue Date: 2017
Bibliographic description (Ukraine): Медичне та фармацевтичне товарознавство : підруч. для сту. ВНЗ / І. І. Баранова, С. М. Коваленко, Д. В. Семенів [та ін.]. - Харків : НФаУ; Золоті сторінки, 2017. - Ч. І. - 320 с.
Abstract: Підручник написаний з урахуванням сучасних вимог нормативних документів до асортименту, методів виготовлення, контролю, приймання і зберігання основних груп медичних товарів. Підручник містить навчальний матеріал, розділений на два змістові модулі, зокрема інформацію щодо асортименту, товарознавчих показників, пакування, маркування, умов зберігання та транспортування найпоширеніших медичних виробів, основних аспектів проведення товарознавого аналізу, класифікації та кодування товарів, нормативної документації на готові лікарські засоби та медичні вироби. Для кращого засвоєння матеріалу до кожної із 12 тем наведено контрольні питання. Для здобувачів вищої освіти фармацевтичних вищих навчальних закладів і факультетів напрямку підготовки «Фармація».
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/15664
ISBN: 978-966-615-521-7
978-966-400-433-3
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри товарознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мед_Товарознавство 1 час.pdf4,45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.