Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/15667
Title: Вивчення ступеню екстракції ніфедипіну з водних розчинів органічними розчинниками
Authors: Погосян, О. Г.
Погосян, Е. Г.
Pogosjan, O. G.
Issue Date: 2018
Publisher: Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 80-річчю з дня народження доктора фармацевтичних наук, професора О. М. Гайдукевича
Bibliographic description (Ukraine): Погосян, О. Г. Вивчення ступеню екстракції ніфедипіну з водних розчинів органічними розчинниками / О. Г. Погосян // Синтез і аналіз біологі чно активних речовин і лікарських субстанцій : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 80-річчю з дня народження д-ра фармац. наук, професора О. М. Гайдукевича, м. Харків, 12-13 квіт. 2018 р. - 2018. – С. 369.
Abstract: Ніфедипін (фенігідин, корінфар) – диметиловий етер (2,6-диметил-4-(2’- нітрофеніл)-1,4-дигідропіридин-3,5-дикарбонової кислоти – антиангінальний препарат, який широко використовується при лікуванні серцево-судинної патології. Він відноситься до списку Б, що може призвести до гострих або смертельних отруєнь. Тому препарат являє значний інтерес в хіміко-токсикологічному відношенні.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/15667
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри аналiтичної хiмiї та аналітичної токсикології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тези_1.pdf3,44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.