Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/15802
Назва: Вміст інтерлейкінів IL-1β та IL-10 у крові при гострій холодовій травмі у щурів
Інші назви: Содержание интерлейкинов IL-1β и IL-10 в крови при острой холодовой травме у крыс
Content of interleukins of IL-1β and IL-10 in the blood after acute cold trauma in the rats
Автори: Бондарєв, Є. В.
Штриголь, С. Ю.
Горбач, Т. В.
Бондарев, Е. В.
Штрыголь, С. Ю.
Горбач, Т. В.
Bondarev, E. V.
Shtrygol’, S. Yu.
Gorbach, T. V.
Теми: холодова травма;фригопротекторна дія;глюкозаміну гідрохлорид;інтерлейкіни (ІL-1bта ІL-10);холодовая травма;фригопротекторное действие;глюкозамина гидрохлорид;интерлейкины (ІL-1bта ІL-10);cold trauma;frigoprotective action;glucosamine hydrochloride;«Glucosamine-C BHFZ»;acetylsalicylic acid;interleukins (IL-1band IL-10)
Дата публікації: 2018
Бібліографічний опис: Бондарєв Є. В. Вміст інтерлейкінів il-1β та il-10 у крові при гострій холодовій травмі у щурів / Є. В. Бондарєв, С. Ю. Штриголь, Т. В. Горбач // Фармакологія та лікарська токсикологія. –№1 (57). –2017. – С. 21-25.
Короткий огляд (реферат): Холодові травми (ХТ) належать до актуальних проблем сьогодення та виникають за дії на організм низьких температур. Мета дослідження– вивчення впливу препаратів глюкозаміну та ацетилсаліцилової кислота (АСК) на вміст інтерлейкінів прозапальної та протизапальної дії (IL-1β та IL-10) у крові щурів після гострого загального охолодження. Гостра ХТ у щурів призводить до статистично значущого зниження ректальної температури, віро-гідного підвищення вмісту IL-1β та зниження рівня інтерлейкіну IL-10, що свідчить про розвиток запального процесу. Доведено, що за умов гострого загального охолодження АСК, «Глюкозамін-С БХФЗ» та глюкозаміну гідрохлорид (Г г/х) мають виразні протизапальні властивості, про що свідчить вірогідне зниження інтерлейкіну IL-1β та підвищення вмісту протизапального IL-10 порівняно з гру-пою контрольної патології. Під впливом Г г/х показник IL-1bбув вірогідно нижчим за такий на тлі АСК та «Глюкозаміну-С БХФЗ» та наближався до рівня інтактного контролю. Холодовые травмы (ХТ) относят к актуальным проблемам и возникают они при действии на орга-низм низких температур. Цель исследования– изучение влияния препаратов глюкозамина и ацетилсалициловой кислоты (АСК) на содержание интерлейкинов провоспалительного и противовоспалительного действия (IL-1β и IL-10) в крови крыс после острого общего охлаждения. Острая ХТ у крыс приводит к статистически достоверному снижению ректальной температуры, достоверному повышению содержания IL-1β и снижению уровня интерлейкинов IL-10, что свиде-тельствует о развитии воспалительного процесса. Показано, что при остром общем охлаждении АСК, «Глюкозамин-С БХФЗ» и глюкозамина гидрохлорид (Г г/х) проявляют выраженные противово-спалительные свойства, о чем свидетельствует достоверное снижение интерлейкина IL-1β и повы-шение содержания противовоспалительного IL-10 по сравнению с группой контрольной патологии. Под влиянием Г г/х показатель IL-1bбыл достоверно ниже по сравнению с АСК и «Глюкозамином-С БХФЗ» и приближался к уровню интактного контроля. Cold trauma (CT) is the actual problem aroused when the low temperatures affect the body. The aim of the investigationwas to study the effect of glucosamine preparations and acetylsalicylic acid (ASA) on the level of pro-inflammatory and anti-inflammatory interleukins (IL-1β and IL-10) in rat blood after the acute general cooling. The acute СТ in rats led to decrease in rectal temperature, significant increase IL-1β level, and reduce the IL-10 interleukins content, which indicates the development of an inflammatory process. It has been shown ASA, «Glucosamine-C BHFZ» and Glucosamine hydrochloride (G g/ch) had marked pro-inflammatory properties on the model of acute general cooling. It has been confirmed by a significant decrease in IL-1β interleukin and an increase in anti-inflammatory IL-10 in comparison with control pathology group. The IL-1 interleukin level has been significantly lower under the influence of G g/ch in comparison with ASA and «Glucosamine-S BHFZ» and close to the level of intact control.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/15802
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації кафедри загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ
Наукові публікації кафедри фармакологiї та фармакотерапії

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
21-25.pdf249,35 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.