Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/15917
Назва: Перспективи використання нанокомпозиту Ag@Fe3O4, як магнітного наповнювача при розробці лікарських нанопрепаратів
Інші назви: Перспективы использования нанокомпозита Ag@Fe3O4, как магнитного наполнителя при разработке лекарственных нанопрепаратов
Prospects for the use of Ag@Fe3O4 nanocomposite as a magnetic filler in the development of medical nanoparticles
Автори: Чан, Т. М.
Ведерникова, І. О.
Криськів, О. С.
Шпичак, О. С.
Шпичак, А. О.
Chan, T. M.
Vedernykova, I. O.
Kryskiv, O. S.
Shpychak, O. S.
Shpychak, A. O.
Ведерникова, И. А.
Крыськив, О. С.
Теми: нанокомпозит;магнітокерованість;магнитоуправляемость;нанопрепараты;nanocomposite;magnetoerivation;нанопрепарати;nanopreparates;ядро-оболонка;ядро-оболочка;core-shell
Дата публікації: 2018
Видавництво: НФаУ
Бібліографічний опис: Перспективи використання нанокомпозиту Ag@Fe3O4, як магнітного наповнювача при розробці лікарських нанопрепаратів / Т. М. Чан, І. О. Ведерникова, О. С. Криськів, О. С. Шпичак, А. О. Шпичак // Нанотехнології у фармації та медицині : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, 19-20 квітня 2018 р., м. Харків. – X. : НФаУ, 2018. – C. 91–93.
Короткий огляд (реферат): Based on the complex research carried out, the composition of the ointment composition was proposed and the ointment developed on the basis of the resulting Ag@Fe3O4 composite. A new way of removing and treating new tumors of the skin with the use of the created ointment with a silver-bearing magnetite carrier is proposed, which allows one to perform cryopreservation in one manipulation, to quickly and effectively carry out local freezing at a sufficient depth and completely remove the necrotized fragment and exudate (UA Pat. № 116245). The formation of the composite structures of Ag@Fe3O4 type "core-shell", allows combining the magnetic properties of the nucleus with bactericidal and bacteriostatic properties of the shell, which is promising for their further use in medicine and pharmacy.
На підставі проведених комплексних досліджень, було запропоновано склад мазевої композиції та розроблено мазь на основі одержаного композиту Ag@Fe3O4. Запропоновано новий спосіб видалення та лікування новоутворень шкіри з використанням створеної мазі із срібловмісним магнетитовим носієм, який дозволяє здійснювати кріовплив за одну маніпуляцію, швидко та ефективно провести локальне заморожування на достатню глибину і повністю видаляти некротизований фрагмент та ексудат (пат. України № 116245). Формування композиційних структур Ag@Fe3O4 типу "ядро-оболонка", дозволяє поєднувати магнітні властивості ядра з бактерицидними та бактеріостатичними властивостями оболонки, що є перспективним для подальшого їх використання у медицині та фармації.
На основании проведенных комплексных исследований, предложен состав мазевой композиции и разработана мазь на основе полученного композита Ag@Fe3O4. Предложен новый способ удаления и лечения новообразований кожи с использованием созданной мази с серебросодержащим магнетитовым носителем, который позволяет осуществлять криовоздействие за одну манипуляцию, быстро и эффективно провести локальное замораживание на достаточную глубину и полностью удалять некротизированный фрагмент и экссудат (пат. Украины № 116245). Формирования композиционных структур Ag@Fe3O4 типа "ядро-оболочка", позволяет сочетать магнитные свойства ядра с бактерицидными и бактериостатическими свойствами оболочки, является перспективным для дальнейшего их использования в медицине и фармации.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/15917
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації кафедри АТЛ
Наукові публікації кафедри неорганічної хімії

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
117-Nano-2018-Book+Cover.pdf2,28 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.