Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/15918
Назва: Features of the creation of a distance course on selective discipline "Bioactivity of inorganic compounds"
Інші назви: Особливості створення дистанційного курсу з вибіркової дисципліни «Біоактивність неорганічних сполук»
Особенности создания дистанционного курса с выборочной дисциплины «Биоактивность неорганических соединений»
Автори: Левітін, Є. Я.
Чан, Т. М.
Криськів, О. С.
Kryskiv, O. S.
Levitin, Ye.Ya.
Chan, T. M.
Левитин, Е. Я.
Крыськив, О. С.
Теми: вибіркова дисципліна;біологічна активність;дистанційне навчання;выборочная дисциплина;биологическая активность;дистанционное обучение;selective discipline;biological activity;distance learning
Дата публікації: 2018
Видавництво: ФОП Петров В.В.
Бібліографічний опис: Левітін, Є. Я. Особливості створення дистанційного курсу з вибіркової дисципліни «Біоактивність неорганічних сполук» / Є. Я. Левітін, О. С. Криськів, Т. М. Чан // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – C. 412–413.
Короткий огляд (реферат): Созданный дистанционный курс могут использовать студенты, обучающиеся как по очно-дистанционной, так и очной форме. В последнем случае материалы курса предоставляют дополнительную информацию по предмету и возможность подготовки к тестовому контролю и написанию итогового модульного контроля без использования бумажных носителей информации. Знания, полученные студентами при изучении выборочной дисциплины «Биоактивность неорганических соединений», будут полезны при дальнейшем изучении дисциплин химического, технологического и медико-биологического направлений, а также в повседневной жизни.
The created distance course can be used by students who study as an internally-distant, and full-time form. In the latter case, the course materials provide additional information on the subject and the ability to prepare for test control and write the final module control without the use of paper media. The knowledge gained by students in the study of the selective discipline "Bioactivity of Inorganic Compounds" will be useful to them when further studying the disciplines of chemical, technological and medical-biological directions, as well as in everyday life.
Створений дистанційний курс можуть використовувати студенти, які навчаються як за очно-дистанційною, так і очною формою. В останньому випадку матеріали курсу надають додаткову інформацію з предмету та можливість підготовки до тестового контролю і написання підсумкового модульного контролю без використання паперових носіїв інформації. Знання, одержані студентами при вивченні вибіркової дисципліни «Біоактивність неорганічних сполук», стануть їм у нагоді при подальшому вивченні дисциплін хімічного, технологічного та медико-біологічного напрямків, а також у повсякденному житті.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/15918
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації кафедри неорганічної хімії

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
119-Матеріали_IІ-конференції.pdf5,71 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.