Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/15936
Title: Кислотно-основні властивості заміщених N-фенілантранілової кислоти
Authors: Алферова, Д. О.
Свєчнікова, О. М.
Сулейман, М. М.
Петухова, І. Ю.
Алферова, Д. А.
Alferova, D. A.
Svechnikova, O. M.
Свечникова, Е. Н.
Гриценко, И. С.
Gritsenko, I. S.
Гриценко, І. С.
Suleiman, M. M.
Петухова, И. Ю.
Petukhova, I. Yu.
Keywords: кислотно-основні властивості;N-фенілантранілова кислота
Issue Date: Apr-2018
Bibliographic description (Ukraine): Кислотно-основні властивості заміщених N-фенілантранілової кислоти / Д. О. Алферова, О. М. Свєчнікова, І. С. Гриценко, М. М. Сулейман, І. Ю. Петухова // Синтез і аналіз біологічно активних речовин і лікарських субстанцій : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 80-річчю з дня народження д-ра фармац. наук, професора О. М. Гайдукевича, м. Харків, 12-13 квіт. 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 211-212.
Abstract: 1. Досліджено кислотно-основні властивості 3,5-дибром-Nфенілантранілових кислот в оборотних умовах в змішаному розчиннику діоксанвода (60 об. % діоксану) при 250С. 2. Проаналізовано вплив природи та положення замісників в неантраніловому фрагменті молекули на силу цих кислот 3. Отримано кількісне рівняння зв’язку pKa=pKa0+ρ•σ з статистичними характеристиками, що дозволять прогнозувати ракційну здатність інших сполук цього ізоструктурного ряду.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/15936
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри медичної хiмiї

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гайдукевич-2018-Сулейман.pdf844,31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.