Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/16175
Title: Медична хімія
Authors: Перехода, Л. О.
Гриценко, І. С.
Георгіянц, В. А.
Березнякова, Н. Л.
Таран, С. Г.
Подольський, І. М.
Федосов, А. І.
Гріневич, Л. О.
Перехода, Л. А.
Perekhoda, L. O.
Гриценко, И. С.
Gritsenko, I. S.
Георгиянц, В. А.
Georgiyants, V. A.
Berezniakova, N. L.
Taran, S. G.
Подольский, И. Н.
Podolsky, I. M.
Fedosov, A. I.
Федосов, А. И.
Grinevich, L. O.
Гриневич, Л. А.
Keywords: ідентифікація;випробування на чистоту;кількісне визначення
Issue Date: 2017
Bibliographic description (Ukraine): Медична хімія : метод. рек. для здобувачів вищої освіти спеціальності “Клінічна фармація” (І - І V модулі) / Л. О. Перехода [та ін.]. - Х. : НФаУ, 2017. - 124 с.
Description: Методичні рекомендації призначені для здобувачів вищої освіти III-V курсів медико-фармацевтичного факультету спеціальності «Клінічна фармація» та відповідають навчальній програмі з медичної хімії. У методичних рекомендаціях наведено завдання до лабораторної роботи та методичні вказівки до виконання поставлених завдань, перелік теоретичних питань для самопідготовки, питання для самоконтролю, завдання для самостійної роботи. Приведені правила роботи в хімічній лабораторії та техніка безпеки. Методичні рекомендації допоможуть здобувачам вищої освіти при підготовці до занять з медичної хімії та в надбанні практичних навичок.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/16175
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри медичної хiмiї

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Обложка методреком Медхимия2017.pdf261,3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.