Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/16393
Title: Підбір оптимального розчинника для проведення реації синтезу похідного 2-R-іміно-1,3-тіазоліну за допомогою квантово-хімічних розрахунків перехідних станів таутомерів вихідної несиметричної тіосечовини
Authors: Перехода, Л. О.
Єрьоміна, З. Г.
Єрьоміна, Г. О.
Перехода, Л. А.
Perekhoda, L. O.
Yeryomina, Z. G.
Еремина, З. Г.
Еремина, А. А.
Yeromina, G. O.
Шейкіна, Н. В.
Красовський, І. В.
Красовська, М. В.
Стороженко, І. П.
Шейкина, Н. В.
Sheykina, N. V.
Krasovskyi, I. V.
Красовский, И. В.
Красовская, М. В.
Krasovska, M. V.
Storozhenko, I. P.
Стороженко, И. П.
Keywords: синтез;аналіз біологічно активних речовин
Issue Date: 2018
Bibliographic description (Ukraine): Підбір оптимального розчинника для проведення реації синтезу похідного 2-R-іміно-1,3-тіазоліну за допомогою квантово-хімічних розрахунків перехідних станів таутомерів вихідної несиметричної тіосечовини / Л. О. Перехода [та ін.] // Синтез і аналіз біологічно активних речовин і лікарських субстанцій : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 80-річчю з дня народження д-ра фармац. наук, професора О. М. Гайдукевича, м. Харків, 12-13 квіт. 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 175-176.
Abstract: Збірка містить матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Синтез і аналіз біологічно активних речовин і лікарських субстанцій» (12-13 квітня 2018 р.). Матеріали згруповано за науковими напрямками: конструювання, синтез і модифікація біологічно активних сполук, дослідження зв’язку структура – активність, методи фармакологічного скринінгу; сучасні підходи до створення нових лікарських та косметичних засобів, функціональних харчових та дієтичних добавок; аналітичні аспекти у синтезі біологічно активних сполук та створенні нових лікарських засобів; контроль якості лікарської рослинної сировини, фітопрепаратів, парфумерно-косметичних засобів та функціональних харчових добавок; сучасний фармацевтичний аналіз та стандартизація ліків; хіміко-токсикологічний аналіз біологічно активних речовин та лікарських засобів.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/16393
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри медичної хiмiї
Тези доповідей співробітників НФаУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gaidukevych-2018 кв-хим расчеты с.175-76.pdf832,98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.