Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/1751
Title: Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку
Keywords: конференції;фармакоекономіка
Issue Date: 2011
Publisher: НФаУ
Bibliographic description (Ukraine): Фармакоекономіка в Україні : стан та перспективи розвитку : матеріали IV наук.- практ. конф., м. Харків, 27-28 жовт. 2011 р. / редкол. : В. П. Черних та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2011. – 277 с.
Abstract: У збірнику опубліковані матеріали IV науково-практичної конференції «Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку», в яких розглянуті загальні питання фармакоекономіки, безпеки лікарських засобів, реорганізації системи охорони здоров'я в Україні, нового законодавства у галузі регулювання фармацевтичного забезпечення, ціноутворення на лікарські засоби, наведені ре- зультати впровадження формулярної системи та медичних стандартів в Україні, результати фармакоекономічних та фармакоепідеміологічних досліджень, роз- глянуті актуальні проблеми викладання фармакоекономіки, роль клінічного провізора в забезпеченні раціональної фармакотерапії, етичні питання розподілу коштів в охороні здоров'я на основі результатів фармакоекономічного аналізу. Видання розраховане на широке коло наукових та практичних працівни- ків у галузі медицини та фармації.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/1751
Appears in Collections:Матеріали конференцій 2000 - 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
сборник тезисов - 11.10.pdf2,7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.