Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/1778
Title: Метафора і символ в поетичному ідіостилі Тодося Осьмачки
Other Titles: Метафора и символ в поэтическом идиостиле Тодося Осьмачки
Authors: Лисенко, Н. О.
Лысенко, Н. А.
Keywords: метафора;символ;поетична мова;ідіостиль;ідіолект;идиостиль
Issue Date: 2003
Publisher: Вид-во ХНУ ім В. Н. Каразіна
Bibliographic description (Ukraine): Лисенко, Н.О. Метафора і символ у поетичному ідіостилі Тодося Осьмачки : автореф. дис. на здоб.наук. ступеня канд. філолог. наук за спец. 10.02.01 – українська мова / Н. О. Лисенко. - Х., 2003. - 15 с.
Abstract: Розглянуто метафори й символи у їх конструктивних взаємозв'язках і смислотвірних функціях, що виявляються в межах одного ідіостилю. Уперше в українському мовознавстві здійснено опис домінант поетичної мови Т.Осьмачки, виявлено риси метафорики й символіки автора, досліджено особливості індивідуально-авторської реалізації традиційних образів з метафоричною та символічною семантикою.
Description: В авторефераті також уточнено теоретичні положення щодо ідіостилю, ідіостильової домінанти, поетичної моделі світу, архетипного символу. Запропоновано класифікацію авторських символів Т.Осьмачки.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/1778
Appears in Collections:Автореферати дисертацій кафедри українознавства та латинської мови

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
автореферат_Лисенко.doc162,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.