Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/17826
Назва: Quantitative assay of peracetic acid in disinfectant “Delakson” by cathodic voltammetry
Інші назви: Кількісний аналіз пероцтової кислоти в дезинфектанті "Делаксон" за допомогою катодної вольтамперометрії
Автори: Karpova, S. P.
Mozgova, O. O.
Блажеєвський, М. Є.
Олексієнко, Т. О.
Карпова, С. П.
Mozgova, О. О.
Blazheyevskiy, M. Ye.
Oleksienko, T. O.
Блажеевский, Н. Е.
Мозговая, Е. А.
Алексеенко, Т. А.
Теми: Carbositall electrode;disinfectant;peracetic acid;voltammetry;Карбоситаловий електрод;дезінфікуючий засіб;пероцтова кислота;вольтамперометрія
Дата публікації: 2018
Бібліографічний опис: Quantitative assay of peracetic acid in disinfectant “Delakson” by cathodic voltammetry / S. P. Karpova, O. O. Mozgova, M. Ye. Blazheyevskiy, T. O. Oleksienko // Asian Journal of Pharmaceutics. - 2018. - Vol. 12, № 3. - P. 1002-1006.
Короткий огляд (реферат): Цель: Изучено электрохимическое поведение перуксусной кислоты (ПАА) в дезинфектанте «Делаксон». Материалы и методы: Дезинфицирующее средство «Делаксон» представляет собой образец, который использовался для анализа. Новый вольтамперометрический метод количественного определения ПАА в дезинфектанте «Делаксон» на карбокситале, вращающийся электрод (СЕ) в интервале потенциала + 1,0 ... -1,0 В (эталонный электрод Ag, AgCl / KСl [sat])(Ep = +0,15 В). Результаты. Экспериментально доказано, что высота пика снижения ПАА уменьшается, а пиковый потенциал восстановления смещается в сторону более электроотрицательных значений, с фоном рН электролита увеличивается с 2,15 до 4,78. Оптимальный рН для анализа составляет приблизительно 3,6. Линейное соотношение наблюдалось в диапазоне концентраций ПАА 3,12-12,50 × 10-5 моль / л, калибровочная кривая уравнение была Iр = (3,78 ± 0,46) × 103с (r = 0,995). Стандартное отклонение (RSD) составляло 0,035-0,022 (δ = + 0,30 ... + 0,90%); предел обнаружения = 1,19 × 10-6 моль / л и предел количественной оценки = 3,97 × 10-5 моль / л. Значения ПАА в тестовом растворе дезинфектанта «Делаксон» с концентрацией 0,1% RSD составляли 0,024 (δ = 0,9%). Выводы: Таким образом, новым вольтамперным методом было проведено определение ПАА в дезинфектанте «Делаксон» при СЕ и было показано возможность его количественного определение.
Мета: електрохімічна поведінка пероцтової кислоти (ПАА) в дезінфектанті "Делаксон". Матеріали та методи: дезінфікуючий засіб "Делаксон" – це препарат, який використовувався для аналізу. Новий вольтамперометричний метод кількісного визначення ПАА в дезинфікуючому засобі "Делаксон" в інтервалі потенціалу + 1,0 ... -1,0 В (еталонний електрод Ag, AgCl / KСl [sat]) (Еп = +0,15 В). Результати: Експериментально доведено, що висота піку зменшення ПАА зменшується, а піковий потенціал відновлення зміщується у бік більшої електронегативних значень, з фоном рН електроліту збільшується з 2,15 до 4,78. Оптимальний рН для аналізу становить приблизно 3.6. Лінійне співвідношення спостерігалося в межах концентрації ПАА 3,12-12,50 × 10-5 моль / л, калібрувальна крива рівняння була Iр = (3,78 ± 0,46) × 103 с (r = 0,995). Значення ПАА в робочому розчині з відносним стандартним відхиленням (RSD) становило 0,035-0,022 (δ = + 0,30 ... + 0,90%); межа виявлення = 1,19 × 10-6 моль / л, і межа кількісної оцінки = 3,97 × 10-5 моль / л. Значення ПАА в дослідному розчині дезінфікуючого засобу "Делаксон" з концентрацією 0,1% RSD становила 0,024 (δ = + 0,9%). Висновки: Таким чином, новим вольтамперометричним методом було проведено визначення ПАА в дезинфікуючому засобі "Делаксон" на СЕ та показана можливість його кількісного визначення.
Objective: The electrochemical behavior of peracetic acid (PAA) in disinfectant “Delakson” has been studied. Materials and Methods: “Delakson” disinfectant is a sample preparation, which was used for the analysis. A new voltammetric method for the quantitative determination of PAA in “Delakson” disinfectant at the carbositall rotating electrode (CE) in the interval of potential +1.0…–1.0 V (the reference electrode Ag, AgCl/KСl [sat]) (Ep = +0.15 V) was proposed. Results: It has been experimentally proved that height of PAA reduction peak decreases and the reduction peak potential is shifted toward more electronegative values with the background electrolyte pH increasing from 2.15 to 4.78. The optimum pH for analysis is approximately 3.6. The linear relationship has been observed in the PAA concentration range 3.12–12.50 × 10–5 mol/L, the calibration curve equation was Iр = (3.78 ± 0.46) × 103 с (r = 0.995). Determining PAA in the work solution with the relative standard deviation (RSDs) were 0.035–0.022 (δ = +0.30... +0.90%); limit of detection = 1.19 × 10–6 mol/L, and limit of quantification = 3.97 × 10–5 mol/L. Determining PAA in the test solution of “Delakson” disinfectant with the concentrations of 0.1% the RSD was 0.024 (δ = +0.9%). Conclusions: Thus, new voltammetric method of PAA determination in “Delakson” disinfectant at CE has been developed and the possibility of its quantitative determination has been shown.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/17826
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації кафедри неорганічної та фiзичної хiмiї

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
2639-7083-1-PB.pdf496,52 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.