Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/17861
Title: N-(5-етил-[1,3,4]-тіадіазол-2-іл)-2-нітробензамід, що проявляє протисудомну активність
Authors: Перехода, Л. О.
Сич, І. В.
Штриголь, С. Ю.
Таран, А. В.
Драпак, І. В.
Перехода, Л. А.
Perekhoda, L. О.
Sych, I. V.
Сыч, И. В.
Штрыголь, С. Ю.
Shtrygol’, S. Yu.
Taran, A. V.
Драпак, И. В.
Drapak, I. V.
Keywords: протисудомна активність;1,3,4-тіадіазол;експериментальна фармакологія
Issue Date: 2018
Bibliographic description (Ukraine): Патент на винахід № 117931 України МПК А61Р 21/02 (2006.01), А6 К 31/165(2006.01), А61К 31/433 (2006.01), С07D 285/12 (2006.01). N-(5-етил-[1,3,4]-тіадіазол-2-іл)-2-нітробензамід, що проявляє протисудомну активність / Перехода Л. О., Сич І. В., Штриголь С. Ю., Таран А. В., Драпак І. В. – № а 2016 02439; заявл. 14.03.2016; опубл. 25.10.2018; Бюл. № 20. – 4 с.
Abstract: Винахід відноситься до хіміко-фармацевтичної промисловості, зокрема до синтезу нових біологічно активних сполук на основі 1,3,4-тіадіазолу і може бути використана в якості лікарської субстанції при створенні фармацевтичних препаратів з протисудомною активністю. Завданням винаходу є одержання нових біологічно активних сполук на основі 1,3,4-тіадізолу, яка проявляє протисудомну активність. Поставлене завдання вирішується шляхом синтезу N-(5-(етил)-1,3,4-тіадіазол-2-іл)-2-нітробензаміду формули: (наявна в електронному джерелі http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=251801&chapter=abstractUK) який проявляє протисудомну активність.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/17861
Appears in Collections:Патенти та винаходи співробітників кафедри фармакологiї

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
patent 117931.pdf219,26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools