Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/17888
Title: Медична хімія
Authors: Левітін, Є. Я.
Турченко, Н. В.
Криськів, О. С.
Антоненко, О. В.
Левитин, Е. Я.
Levitin, Ye. Ya.
Turchenko, N. V.
Крыськив, О. С.
Kryskiv, O. S.
Antonenko, O. V.
Keywords: медична хімія;лабораторна діагностика;підручник
Issue Date: 2018
Bibliographic description (Ukraine): Медична хімія : підруч. для студентів ЗВО, які навчаються за спец. «Технології медичної діагностики та лікування» за освітньою програмою «Лабораторна діагностика» / Є. Я. Левітін, Н. В. Турченко, О. С. Криськів, О. В. Антоненко; за ред. Є. Я. Левітіна. - Харків : НФаУ; Золоті сторінки, 2018. — 376 с. : іл.
Abstract: У підручнику висвітлено основні положення загальної, неорганічної, фізичної та колоїдної хімії та показаний їх зв’язок з біологією, медициною та фармацією, а також із сучасними поглядами на організм людини як складну систему, здатну до саморегуляції. Матеріал подано відповідно до робочої програми з дисципліни «Медична хімія» (Харків, НФаУ, 2017) для здобувачів вищої освіти фармацевтичних ЗВО та фа-культетів. Для аудиторної та самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого курсу спеціальності «Лабораторна діагностика» при вивченні дисципліни «Медична хімія».
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/17888
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри неорганічної хімії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Med_chemictry_2018.pdf1,27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.