Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/18651
Title: Фармакоекономічний аналіз сучасних рекомендацій щодо фармакотерапії артеріального тиску
Other Titles: Фармакоэкономический анализ современных рекомендаций по фармакотерапии артериального давления
Authors: Кіреєв, І. В.
Киреев, И. В.
Kireyev, I. V
Жаботинська, Н. В.
Жаботинская, Н. В.
Zhabotinskaya, N. V.
Бакуменко, М. Г.
Bakumenko, M. G.
Кніженко, І. Б.
Книженко, И. Б.
Knizhenko, I. B.
Keywords: артеріальний тиск;артериальное давление;blood pressure;фармакоекономічний аналіз;фармакоэкономический анализ;pharmacoeconomic analysis
Issue Date: 2019
Bibliographic description (Ukraine): Фармакоекономічний аналіз сучасних рекомендацій щодо фармакотерапії артеріального тиску / І. В. Кіреєв, Н. В. Жаботинська, М. Г. Бакуменко, І. Б. Кніженко // Формування національної лікáрської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики : матеріали V Всеукр. наук.-освітньої Іnternet конф., м. Харків, 12-13 берез. 2019 р. – Х. : НФаУ, 2019. – С. 236-237.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/18651
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри фармакотерапiї
Тези доповідей співробітників НФаУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
236-237.pdf605,89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.