Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/18799
Title: Pharmacotechnological studies of model samples in the development of a composition of solid gastrosoluble capsules
Other Titles: Фармакотехнологічні дослідження модельних зразків щодо розробки складу твердих шлунковорозчинних капсул
Authors: Vyshnevska, L. I.
Bysaha, Y. I.
Soldatov, D. P.
Вишневська, Л. І.
Vyshnevska, L. I.
Бисага, Є. І.
Бисага, Е. И.
Солдатов, Д. П.
Солдатов, Д. П.
Keywords: желатинові капсули;склад;сухий екстракт;допоміжні речовини;технологія;шлунковокишкові захворювання;желатиновые капсулы состав;сухой экстракт;вспомогательные вещества;технология;желудочно-кишечные заболевания;gelatin capsules;storage;dry extract;auxiliary substances;technology;gastrointestinal diseases
Issue Date: 2019
Bibliographic description (Ukraine): Vyshnevska, L. I. Pharmacotechnological studies of model samples in the development of a composition of solid gastrosoluble capsules / L. I. Vyshnevska, Y. I. Bysaha, D. P. Soldatov // ScienceRise: Pharmaceutical Science. - 2019. - № 1 (17). - Р. 45-48.
Abstract: Метою нашої роботи було експериментальне обґрунтування вибору допоміжних речовин у розробці складу твердих шлунковорозчинних капсул, призначених для лікування захворювань шлунковокишкового тракту.
Целью нашей работы было экспериментальное обоснование выбора вспомогательных веществ в разработке состава твердых желудочнорастворимые капсул, предназначенных для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Description: Проведено дослідження з розробки складу та технології твердих желатинових шлунково-розчинних капсул із сухим екстрактом під умовною назвою урохолум. Вивчено вплив низки допоміжних речовин та сухого екстракту на фармакотехнологічні властивості порошкової маси для наповнення капсул за параметрами вологопоглинання, плинності та насипної густини. Встановлено оптимальні співвідношення наповнювачів та ковзних речовин до активної фармацевтичної субстанції. Розроблено оптимальний склад капсул, що містять50 мг сухого екстракту урохолуму та допоміжні речовини в кількості0,210 г(лактоза у кількості0,2074 г та магнію стеарат ‒0,026 г). Аналіз технологічних параметрів капсул, виготовлених на основі розробленої композиції показав, що во-ни відповідають вимогам Державної фармакопеї України.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/18799
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри АТЛ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
158618-348078-1-PB.pdf197,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.