Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/19754
Title: Актуалізація навчального плану освітньо-професійної програми якість, стандартизація та сертифікація в НФаУ
Authors: Лебединець, В. О.
Лебединец, В. А.
Lebedynets, V. O.
Ромелашвілі, О. С.
Ромелашвили, О. С.
Romelashvili, O. S.
Keywords: навчальний план;учебный план;curriculum;освітньо-професійна програма;образовательно-профессиональная программа;educational and professional program;якість;качество;quality;стандартизація та сертифікація;стандартизация и сертификация;standardization and certification
Issue Date: 2019
Bibliographic description (Ukraine): Лебединець, В. О. Актуалізація навчального плану освітньо-професійної програми якість, стандартизація та сертифікація в НФаУ / В. О. Лебединець, О. С. Ромелашвілі // Управління якістю в фармації : матеріали ХІІІ наук.-практ. конф., м. Харків, 17 трав. 2019 р. – Харків : НФаУ, 2019. – С. 258-263.
Abstract: Проведено аналіз вимог всіх зацікавлених сторін результатами навчання та компетентностей і кваліфікацій, що необхідні фахівцям з управління якістю. На підставі результатів цього аналізу переглянуто та відкориговано навчальний план для здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Якість, стандартизація та сертифікація» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/19754
Appears in Collections:Тези доповідей співробітників НФаУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
258-263.pdf460,97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.