Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/20093
Title: Гендерні проблеми та питання екологічного літературного канону
Authors: Філяніна, Н. М.
Филянина, Н. Н.
Filyanina, N. M.
Keywords: філософія науки;гендер;екологія;екологічна освіта;освітня парадигма;гуманітарний аспект;здоров'я
Issue Date: 2019
Bibliographic description (Ukraine): Філяніна, Н. М. Гендерні проблеми та питання екологічного літературного канону / Н. М. Філяніна // Екологія. Здоров’я : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 18-19 квіт. 2019 р. – Харків : ХНМУ, 2019. – 256.
Abstract: Екологічна класика привертає дедалі більше уваги дослідників як матеріал для розширення теоретичної бази обґрунтування охорони природи, сталого (збалансованого) розвитку, екоосвіти та освіти для сталого розвитку, та для розв’язання практичних завдань в царинах охорони природи, ощадливого ставлення до природних ресурсів та екоосвіти. До цих досліджень долучені академічні та університетські дослідницькі колективи й групи, проводяться наукові конференції, регулярно виходять у світ статті та монографії, чисельність яких постійно зростає.
Description: Представлено матеріали більше 300 фахівців та молодих науковців з багатьох навча- льних закладів Харкова, 16􏰉ти міст України, фахівців із Німеччини, Великобританії, Франції, Італії, Болгарії, Білорусії, Сербії, Індії, Польщі, Хорватії. Доповіді присвячено гендерним аспектам медицини та еко- логії, а також дослідженню перспектив гендерної медицини.Гендер.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/20093
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри гуманітарних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
filyanina.pdf211,46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.