Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/221
Название: Синтез, хімічні та біологічні властивості похідних 1-арил-2,4-піролідиндіонів
Авторы: Кізь, О. В.
Kiz, O. V.
Ключевые слова: похідні 1-арил-2,4-піролідиндіонів;синтез;таутомерія;реакційна здатність;аналгетична дія;протизапальна;антиоксидантна;мембраностабілізуюча;антимікробна дія;l-aryl-pyrrolidin-2,4-dion derivatives;synthesis;tautomerism;reactivity;biological activity;analgesic;anti-inflammatory;antioxidant;membranestabilizing;antimicrobial activity
Дата публикации: 2010
Библиографическое описание: Кізь, О. В. Синтез, хімічні та біологічні властивості похідних 1-арил-2,4-піролідиндіонів : автореф. дис. ... канд. фармац. наук : 15.00.01 / О. В. Кізь. - Х., 2010. - 20 с. - Бібліогр. : с.16-18
Краткий осмотр (реферат): З метою пошуку нових біологічно активних речовин серед похідних 1-арил-2,4-піролідиндіону розроблено препаративні методи синтезу та одержано низку амідів 4-гідрокси-1-арил-1,5-дигідропірол-2-он-3-карбонових кислот, 4-R-аміно-1-арил-1,5-дигідро-пірол-2-онів, 4-О-алкіл-1-арил-1,5-дигідропірол-2-онів, 3-іліденпохідних 1-арил-2,4-піролідиндіонів та 4-гідрокси-1-R-3-(1Н-бензоімідазол-2-іл)-1,5-дигідропірол-2-онів. Досліджено таутомерні перетворення та реакційну здатність вихідних етилових естерів 4-гідрокси-1-R-1,5-дигідропірол-2-он-3-карбонових кислот і 1-арил-2,4-піролідиндіонів. Структура та індивідуальність одержаних сполук підтверджена методами спектроскопії ЯМР, мас-спектрометрії, УФ- та ІЧ- спектрофотометрії, рідинна хроматографія, ТШХ, даними елементного аналізу та хімічними методами. Проведено біологічний скринінг одержаних сполук на виявлення анальгетичної, протизапальної, антиоксидантної, мембраностабілічуючої, антимікробної активностей.
In order to find new biologically active compounds among the derivatives of 1-aryl-pyrrolidin-2,4-dione the methods of synthesis have been investigated and series of 4-hydroxy-l-aryl-l,5-dihydropyrrol-2-on-3-carboxylic acids amides, 4-R-amino-l-aryl-1,5-dihydropyrrol-2-ones, 4-O-alkyl-1-aryl-l,5-dihydropyrrol-2-ones, pyrrolidin-2,4-dion 3-iliden derivatives, 4-hydroxy-1-R-3-(1H-4-benzoimidazol-2-yl)-1,5-dihydropyrrol-2-ones has been synthesized. The tautomerism and reactivity of 4-hydroxy-l-aryl-2-oxo-l,5-dihydropyrrol-3-carboxylic acids ethyl esters and 1-aryl-pyrrolidin-2,4-diones has been studied. The structure and individuality of the obtained compounds have been proved by the methods of NMR-, UV- and IR-spectroscopy, mass-spectrometry, HPLC, TLC, element analysis and by the chemical methods. The pharmacological activity of the new compounds has been investigated. The analgesic, anti-inflammatory, antioxidant, membrane stabilizing properties and antimicrobial activity for these derivatives have been determined. For the further pharmacological study 4-(2-methyl)phenyl-l,5-dihydropyrrol-2-on has been suggested. This substance has the combined analgesic, anti-inflammatory, antioxidant, membrane stabilizing properties. The methods of standardization of this compound have been developed.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/221
Располагается в коллекциях:15.00.02.Фармацевтична хімія та фармакогнозія
Автореферати дисертацій кафедри медичної хімії

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
2010kiz.pdf516,32 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.