Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/22438
Title: Пихолого-педагогічні аспекти формування здорового способу життя здобувачів освіти в процесі навчання у ЗВО
Authors: Сабатовська-Фролкіна, І. С.
Сабатовская-Фролкина, И. С.
Sabatovska-Frolkina, I. S.
Пляка, Л. В.
Plaka, L. V.
Keywords: здоровий спосіб життя;здоровьесберегающие технологии;здоров’язберігаючі технології;здоровый образ жизни
Issue Date: 2020
Bibliographic description (Ukraine): Сабатовська-Фролкіна, І. С. Пихолого-педагогічні аспекти формування здорового способу життя здобувачів освіти в процесі навчання у ЗВО / І. С. Сабатовська-Фролкіна, Л. В. Пляка // Сучасні тенденції спрямовані на збереження здоров’я людини : зб. тез наук.-практ. internet-конф. з міжнар. участю, присвяч. пам'яті проф. О. В. Пєшкової, м. Харків, 23-24 квітня 2020 р. - Харків, 2020. – С. 174-176.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/22438
Appears in Collections:Тези доповідей співробітників НФаУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збiрник_тез_до_конференцii-18.pdf351,04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.