Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/22563
Title: 5-аміно-7-(4-заміщений феніл)-4,7-дигідро[1,2,4]триазоло[1,5-а]]піримідин-6-карбонітрили, що проявляють протисудомну активність
Authors: Георгіянц, В. А.
Северіна, Г. І.
Перехода, Л. О.
Рибальченко, Т. Л.
Савченко, В. М.
Georgiyants, V. A.
Георгиянц, В. А.
Северина, А. И.
Severina, G. I.
Перехода, Л. А.
Perekhoda, L. O.
Ribalchenko, T. L.
Рыбальченко, Т. Л.
Савченко, В. Н.
Savchenko, V. M.
Issue Date: 2009
Bibliographic description (Ukraine): Пат. на корисну модель № 46479 України МПК (2009) A61K 31/4196, A61K 31/505, A61P 21/00. 5-аміно-7-(4-заміщений феніл)-4,7-дигідро[1,2,4]триазоло[1,5-а]]піримідин-6-карбонітрили, що проявляють протисудомну активність / Георгіянц В. А., Северіна Г. І., Перехода Л. О., Рибальченко Т. Л., Савченко В. М.; Власник Національний фармацевтичний університет. - u 200906575 ; заявл. 23.06.2009 ; опубл. 25.12.2009, Бюл. № 24.
Description: Корисна модель відноситься до хімікофармацевтичної промисловості, зокрема, до біологічно активних сполук, з триазолопіримідиновим скелетом, а саме 5-аміно-7-(4-заміщений феніл)-4,7-дигідро[1,2,4]триазоло[1,5-а]піримідин-6-карбонітрилів, що проявляють протисудомну активність
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/22563
Appears in Collections:Патенти та винаходи кафедри медичної хімії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2009 Patent K M (46479).pdf132,62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.