Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/25177
Title: Сталий розвиток та циркулярна економіка: порівняння концепцій
Other Titles: Sustainable development and circular economy: comparison of thr concepts
Authors: Cтрапчук, С. І.
Keywords: cталий розвиток;циркулярна економіка
Issue Date: 2020
Bibliographic description (Ukraine): Страпчук, С. І. Сталий розвиток та циркулярна економіка: порівняння концепцій / С. І. Страпчук // Вісник ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. - 2020. - № 4, Т. 1. - С. 114-128. - (Серія „Економічні науки”).
Abstract: У статті здійснено порівняння двох концепцій - сталого розвитку та циркулярної економіки для встановлення розбіжностей та взаємозв’язків між ними. Проведений аналіз наукових публікацій дозволив систематизувати та логічно ув’язати хронологію суджень щодо тлумачення терміну «циркулярна економіка» як окремо, так і в контексті сталості. Визначено та систематизовано екологічні обмеження, технологічні та культурні бар’єри використання принципів циркулярної економіки. Наведено перелік рис концепцій, що підтверджують їх часткову контекстну подібність. Проаналізовані існуючі в науковій літературі відмінності є підтвердженням багатоконтекстності сталого розвитку та його широкої інституціоналізації, натомість операціоналізація циркулярної економіки надає чіткі напрями її реалізації.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/25177
ISSN: 2312-3427
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри УЕФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Strapchuk_Visnyk HNAU 4_1.pdf653,4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.