Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/25697
Title: Проблеми та досягнення сучасної біотехнології
Authors: б/а
Issue Date: 2021
Bibliographic description (Ukraine): Проблеми та досягнення сучасної біотехнології : матеріали І міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 25 берез. 2021 р. – Харків : НФаУ, 2021. – 364 с.
Abstract: Збірка містить матеріали науково-практичної конференції, тематика якої охоплює такі напрями: фармацевтична та медична біотехнологія, перспективні біологічно активні речовини, харчова біотехнологія, продукти здорового харчування, екологічна біотехнологія, природоохоронні технології, біотехнологія у рослинництві, тваринництві та ветеринарії, сучасні біотехнології для народного господарства, розробка, виробництво, забезпечення та контроль якості лікарських засобів, мікробіологічні дослідження на етапах розробки, виробництва та контролі якості харчових продуктів, ветеринарних та лікарських препаратів, організаційно-економічні аспекти діяльності біотехнологічних та фармацевтичних підприємств у сучасних умовах, маркетингові дослідження у біотехнології та фармації, теорія та практика підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності «Біотехнології та біоінженерія». Для широкого кола науковців, магістрантів, аспірантів, докторантів, співробітників біотехнологічних та фармацевтичних підприємств та фірм, викладачів вищих навчальних закладів наукових і практичних працівників фармації та медицини. Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, власних імен та інших відомостей. Матеріали подаються мовою оригіналу.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/25697
Appears in Collections:Матеріали конференцій 2000 - 2022

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Проблеми та досягнення сучасної біотехнології.pdf16,72 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.