Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/269
Title: Фармація України. Погляд у майбутнє. Т. 2.
Keywords: наука;з'їзд фармацевтів;фармація
Issue Date: 2010
Publisher: НФаУ
Bibliographic description (Ukraine): Фармація України. Погляд у майбутнє : матеріали VІІ Нац. з’їзду фармацевтів України, Харків, 15–17 верес. 2010 р. У 2 т. / М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т ; ред. кол. : В.П. Черних (голова) та ін. ; уклад. : Н.А. Третьякова та ін. – Х. : НФаУ, 2010. — T. 2. — 594 c.
Abstract: У другомі томі видання представлено стан та актуальні питання розвитку наукових напрямків у галузі фармації, а саме: доклінічні дослідження лікарських засобів; доклінічні дослідження та клінічні випробування лікарських засобів в Україні; фармацевтична опіка з позиції доказової медицини; роль клінічного провізора у сучасних умовах фармацевтичного ринку; маркетинг, менеджмент і фармакоекономіка на етапах створення, реалізації та використання лікарських засобів; управління якістю у галузі створення, виробництва та обігу лікарських засобів; інформаційні технології у фармації, дослідження взаємодії електромагнітного випромінювання з речовиною; фармацевтичне право, судова фармація та доказова фармація в системі правовідносин; розвиток фармацевтичної освіти в Україні та упровадження Болонської декларації у навчальний процес.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/269
ISSN: 1562-7241
Appears in Collections:Матеріали VII з’їзду фармацевтів (2010)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Фармацiя_України_Том_2.pdf8,11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.