Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/352
Title: Ліки - людині. Сучасні проблеми створення, вивчення та апробації лікарських засобів
Keywords: конференції;лікарські засоби;фармакотерапія;фармакологічні дослідження
Issue Date: 2011
Bibliographic description (Ukraine): Ліки - людині. Сучасні проблеми створення, вивчення та апробації лікарських засобів : матеріали XXVIII всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 3 лют. 2011 р. / гол. ред. В. П. Черних. - Х. : Вид-во НФаУ, 2011. - 486 с.
Abstract: Збірник містить статті і тези доповідей XXVIIІ всеукраїнської на-уково-практичної конференції з міжнародною участю «Ліки – людині. Сучасні проблеми створення, вивчення та апробації лікарських засобів». У матеріалах конференції наведені результати експериментальних та клінічних досліджень, в яких розглядаються проблеми фармакотера-пії захворювань людини, аспекти вивчення та впровадження нових лі-карських засобів, доклінічні фармакологічні дослідження біологічно ак-тивних речовин природного і синтетичного походження. Наведені також праці, присвячені викладанню медико-біологічних і клінічних дисцип-лін у вищих навчальних закладах. Видання розраховано на широке коло наукових і практичних пра-цівників медицини і фармації.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/352
Appears in Collections:Матеріали конференцій 2000 - 2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ліки-людині 2011.pdf5,12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.