Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/4042
Название: The study of influence of wound-healing preparations on indices of protein turnover and immunological status in burn injury
Другие названия: Вивчення впливу ранозагоювальних препаратів на показники білкового обміну та імунного статусу в умовах опікової травми
Авторы: Butko, Y. O.
Drogovoz, S. M.
Lyapunov, N. O.
Бутко, Ю. О.
Дроговоз, С. М.
Ляпунов, Н. О.
Бутко, Ю. О.
Дроговоз, С. М.
Ляпунов, Н. О.
Ключевые слова: крем;кераміди;декспантенол;репаративні властивості;опіки;cream;ceramides;dexpanthenol;burn wounds;reparative properties;крем;керамиды;декспантенол;репаративные свойства;ожоги
Дата публикации: 2013
Библиографическое описание: Butko, Y. O. The studies on effect of wound-healing preparations on the protein metabolism indices and the circulating immune complex in burn trauma / Y. O. Butko, S. M. Drogovoz, N. O. Lyapunov // European Applied Sciences. – 2013. – №6-1. – Р. 52–54.
Краткий осмотр (реферат): Метою даної роботи було вивчення динаміки показників білкового обміну та стану імунного статусу в крові експериментальних тварин з опіковою травмою ІІІ ступеня під впливом розроблених ранозагоювальні препаратів. Аналіз отриманих даних показав, що розвиток опіку ІІІА ступеня у щурів супроводжується зниженням рівня загального білка та підвищенням в крові рівня гаптоглобіну, серомукоїд, сіалових кислот і утворення циклічних імунних комплексів середнього і великого розміру. При лікуванні опікових ран кремами «Декспантенол з керамідами» і «Кераміди» спостерігається позитивна динаміка нормалізації показників білкового обміну та імунної реакції, відновленню їх до рівня інтактних значень, що сприяє вкорочення деструктивно-запальної фази перебігу ранового процесу і посилення регенераторних процесів і епітелізація рани. Перспективним є подальше доклінічне вивчення спектру фармакологічної дії нових препаратів з метою підвищення ефективності місцевого лікування опікових ран на ІІ-ІІІ фазах ранового процесу.
The aim of this work was to study the dynamics of the protein turnover indices and the immune system state in blood of experimental animals with ІІІ degree burn injury with the use of developed wound-healing preparations. Analysis of obtained data showed that the development of ІІІА degree burns in rats is followed by decrease in level of total protein and increase in blood levels of haptoglobin, seromucoids and sialic acids and formation of circulating immune complexes of medium and large size. Positive dynamics of protein turnover levels and immune reaction normalization till the intact levels, that promotes shortening of the destructive-inflammatory phase of wound healing process and increase of regenerative processes and epithelization of the wound, was observed when burn wounds were treated with creams “Dexapanthenol with ceramides” and “Ceramides”. Further preclinical study of the spectrum of pharmacological activity of new preparations is perspective in order to improve the efficiency of the local therapy of burn wounds on the II-III phases of wound healing process.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/4042
Располагается в коллекциях:Наукові публікації кафедри фармакологiї

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
The study of influence of wound-healing preparations on indices of protein turnover and immunological status in burn injury.doc26 kBMicrosoft WordПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

Инструменты администратора