Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/4656
Title: Синтез нових біс-похідних спіро[індол-3,1'-пірол[3,4-с]піролу]
Authors: Редькін, Р. Г.
Редькин, Р. Г.
Redkin, R. G.
Григорів, Г. В.
Григорив, Г. В.
Grygoriv, G. V.
Шемчук, Л. А.
Шемчук, Л. А.
Shemchuk, L. A.
Черних, В. П.
Черных, В. П.
Chernykh, V. P.
Сюмка, Є. І.
Keywords: синтез;synthesis
Issue Date: 2014
Publisher: НФаУ
Bibliographic description (Ukraine): Сюмка, Є. І. Синтез нових біс-похідних спіро[індол-3,1'-пірол[3,4-с]піролу] / Є. І. Сюмка, Р. Г. Редькін, Г. В. Григорів, Л. А. Шемчук, В. П. Черних // Проблеми синтезу біологічно активних речовин та створення на їх основі лікарських субстанцій : матер. Укр. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю з дня народження д-ра хім. наук, проф. Павла Олексійовича Петюніна (24-25 квітня 2014 р., м. Харків). – Х. : НФаУ, 2014. - С. 72.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/4656
Appears in Collections:Наукові публікації В. П. Черних
Тези доповідей співробітників НФаУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
72.pdf127,94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.