Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/4659
Title: Цілеспрямований пошук біологічно активних речовин серед похідних 1-R-5-R1, 5-R2-5,7-дигідро-1Н-піроло[2,3-d]-піримідин-2,4,6-трионів
Authors: Ситнік, К. М.
Сытник, К. М.
Sitnik, K. M.
Колісник, С. В.
Колесник, С. В.
Kolesnik, S. V.
Бардаш, О. А.
Keywords: оксіндол;оксиндол;oxindol;піримідини;пиримидины;pyrimidines
Issue Date: 2014
Publisher: НФаУ
Bibliographic description (Ukraine): Ситнік, К. М. Цілеспрямований пошук біологічно активних речовин серед похідних 1-R-5-R1, 5-R2-5,7-дигідро-1Н-піроло[2,3-d]-піримідин-2,4,6-трионів / К. М. Ситнік, О. А. Бардаш, С. В. Колісник // Проблеми синтезу біологічно активних речовин та створення на їх основі лікарських субстанцій : матер. Укр. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю з дня народження д-ра хім. наук, проф. Павла Олексійовича Петюніна (24-25 квітня 2014 р., м. Харків). – Х. : НФаУ, 2014. - С. 68.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/4659
Appears in Collections:Тези доповідей співробітників НФаУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
68.pdf124,57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.