Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/4661
Title: Використання гідразиду бензилової кислоти в синтезі (4-аміно-5-меркапто-4Н-[1,2,4]триазол-3-іл)-дифенілметанолу
Authors: Ситнік, К. М.
Сытник, К. М.
Sitnik, K. M.
Шпичак, Т. В.
Шпичак, Т. В.
Shpychak, T. V.
Черних, В. П.
Черных, В. П.
Chernykh, V. P.
Лисяна, А. А.
Keywords: гідразид бензилової кислоти;гидразид бензиловой кислоты;hydrazide of benzylic acid
Issue Date: 2014
Publisher: НФаУ
Bibliographic description (Ukraine): Ситнік, К. М. Використання гідразиду бензилової кислоти в синтезі (4-аміно-5-меркапто-4Н-[1,2,4]триазол-3-іл)-дифенілметанолу / К. М. Ситнік, А. А. Лисяна, Т. В. Шпичак, В. П. Черних // Проблеми синтезу біологічно активних речовин та створення на їх основі лікарських субстанцій : матер. Укр. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю з дня народження д-ра хім. наук, проф. Павла Олексійовича Петюніна (24-25 квітня 2014 р., м. Харків). – Х. : НФаУ, 2014. - С. 69.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/4661
Appears in Collections:Наукові публікації В. П. Черних
Тези доповідей співробітників НФаУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
69.pdf125,51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.